👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid 4. Projektsammanfattning FO2

Skapad 2021-06-04 10:51 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen under läsåret, där vi sammanfattar året som gått. Projektsammanfattningen är en uppföljning av det projektarbete som pågått under läsåret och blir till en pedagogisk berättelse. I projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av undervisningen och hur den har lett till lärande och utveckling hos barnen. Sammanfattningen utgör också ett av underlagen för arbetslagets självvärdering WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator).

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möte med naturen

 

Projektet tog sin start med bilderna som barnen haft med sig från sitt möte med naturen. Utifrån dessa så reflekterade vi och barnen pratade mycket om sin bild och deras möte med naturen. Utifrån bilderna som innehöll alt utifrån bad, skog och djur så hamnade vi i tre olika spår utifrån barnens ålder och intresse. En grupp studerade binas kretslopp och en grupp trädens livscykel och den tredje gruppen naturen i vår närmiljö. Våra förväntningar var att våra grupper skulle kunna utforska varandras projekt och kunna lära av varandra och bli nyfikna på att utforska flera områden inom projektet hållbar framtid. Under projektets gång har vi flätat ihop alla våra grupper och det har blivit ett gemensamt projekt som väver ihop bina med träden och vad som växer i vår närmiljö. Vi har efter detta arbetat i åldersblandade grupper där barnens olika teorier och åsikter har fått ta plats och öppnat upp för reflektioner i olika grupper. Vi fick under terminens gång syn på att barnen hade en stor nyfikenhet på vad som finns i jorden och varför är träden nakna på vintern? Det var många funderingar var är blommorna när det är snö och bina sover. Under våra måndags promenader i vår närmiljö har vi haft stopplatser där vi stannat upp och tittat på vad som hänt sen sist. Vi har på så sätt följt årstidsväxlingarna och reflekterat med barnen om skillnader som vi ser.

Vi har under våra möten med barnen både i liten grupp och på stor samling märkt att barnen har fått ett ökat kunnande om binas livscykel. Barnen har berättat enskilt och även med hjälp av en kompis som fyllt i med det som missats av kompisen. Det som barnen reflekterat kring bina är bland annat, Bina bor i en bikupa och tar hand om drottningen som är mamma till alla bin och gör nya bin. Barnens egna tankar var att bina tycker om blommor och suger nektar. Men ingen visste riktigt varför bina är så viktiga som de är så vi bestämde tillsammans med barnen att ta reda på varför bina är så viktiga för naturen.

Och utifrån detta så tog vårt projekt en djupare inriktning vi använde oss av boken mina första insekter där det står en del om bin och läste den med barnen. Och i boken står det att bina är viktiga för naturen för de behövs för att pollinera alla växter och träd för annars växer det inga nya blommor eller frukt och grönsaker. Barnen började prata om att man kan plantera blommor och sånt och vi samtalade om hur gör man när man planterar, kan vi plantera något hur får vi något att växa? Barnen hade olika tankar kring hur man odlar men var ganska överens över att vi måste ha något frö för att kunna plantera och få det att växa.

Vi bestämde oss för att börja med att läsa några böcker om odling och växter för att alla skulle ha samma grund att utgå från. Och barnens favorit blev Castor odlar så det första som barnen tyckte vi skulle plantera var ärtor för det gjorde Castor. Vi gjorde som Castor och började med att plantera ärtor för ärtor växer snabbt och är lätta att följa utvecklingen på från frö till färdig planta med nya ärtor på. Men barnen ville plantera mer än bara ärtor så vi tog hjälp av vårdnadshavarna och fråga om de hade några frön eller kärnor som barnen kunde ta med sig till förskolan. Och barnen hade med sig olika frön och kärnor som vi planterade med barnen och reflekterade kring vad behövs för att kunna odla plantor och vad behöver en planta för att kunna växa. Barnen berätta att vi måste ha jord krukor och frön sen behöver man vattna och så behöver plantan få ljus annars växer den inte. Barnen har med stort intresse följt våra odlingar och vi samtalar dagligen om vad som skett och hur mycket allt har växt sen vi planterade våra frön och nu väntar vi med spänning på om vi får några grönsaker att skörda i höst.

 Vi har med barnens hjälp förändrat i vår innemiljö och utformat den utifrån barnens intressen och vårt projekt vilket inneburit att vår innemiljö har anpassats bland annat utifrån årstiden vi har synliggjort var vi är i vårt projekt med att sätta upp barnens teckningar/ målningar och tagit in naturmaterial som vi använt både i skapande och bygg och konstruktion.