👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egna projektarbeten i åk. 5

Skapad 2021-06-04 15:53 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Egenvalda projekt som naturligtvis innehåller en noggrann planering.
Grundskola 5 Slöjd
Vi arbetar med de egna idéerna till arbeten som ni har, och vi banar väg för ett fint resultat med hjälp av en noggrann och genomtänkt planering.

Innehåll

Egna projektidéer

Vi arbetar med de egna idéerna till arbeten som ni har, och vi banar väg för ett fint resultat med hjälp av en noggrann och genomtänkt planering.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att utifrån en egen idé planera och sedan genomföra och säkra ett projekt. Viktigt i sammanhanget är att poängtera det fulla ansvaret som eleven tar för sitt arbete, från idé till färdigt resultat. Ett annat syfte med arbetet är att stärka den manuella kompetensen i samband med arbetet i de olika materialen. Att träna sin handlingsberedskap i samband med de olika arbetsmomenten och de ibland oväntade situationerna, är också ett syfte med detta arbete.

Undervisningens innehåll

Vad arbetar vi med?

Vi utgår från den egna projektidén och väljer sedan det material som är det mest lämpade. Man kan arbeta med trä, metall, läder eller plast o.s.v, men design och funktion är alltid de faktorer som styr materialvalet.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar med individuella projekt som vi designar och planerar utifrån egna idéer och önskemål.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kreativitet / Idéer
Jag har svårt att komma på något att göra.
Jag lånar gärna andras idéer men jag visar intresse för att arbeta utifrån egna idéer.
Har egna idéer och vill försöka genomföra dem så långt som möjligt.
Jag har egna idéer och sätter en personlig prägel på arbetet.
Planering
Jag behöver hjälp för att göra en planering.
Jag klarar att göra en planering med viss hjälp.
Jag kan själv göra en enkel planering/skiss.
Jag gör alltid självständigt en utförlig planering.
Arbetsinsats och praktiskt arbete
Jag behöver ha stöd och uppmuntran för att hålla arbetet igång. Jag avslutar sällan arbetet.
Jag färdigställer arbetet med hjälp av läraren. Jag väljer helst arbeten som är bekanta.
Jag har en egen drivkraft och färdigställer arbetet. Jag vågar prova på något nytt.
Jag har mycket vilja och kraft. Jag vill gärna prova nytt och öka svårighetsgraden. Jag gör om ifall det behövs för ett bra resultat.
Instruktion och arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta delvis självständigt och förstå en arbetsbeskrivning när en vuxen finns att fråga.
Jag försöker arbeta självständigt och använda en arbetsbeskrivning när det finns.
Jag tar ansvar och arbetar oftast självständigt. Jag kan använda en arbetsbeskrivning.
Jag tar alltid ansvar för mitt arbete. Jag arbetar självständigt och eftertänksamt.
Redskap och material
Material Färg Form Funktion
Jag använder helst kända material. Jag provar olika redskap.
Jag är intresserad av material, färg, form och funktion. Jag kan hantera enkla redskap och verktyg.
Jag kan en del om material, färg, form och funktion. Jag vill lära mer. Jag provar att hantera olika redskap vid arbetet i de olika materialen.
Jag arbetar mycket medvetet med material, färg, form och funktion. Jag hämtar inspiration och vidareutvecklar mig. Jag gör medvetna val av redskap i samband med arbetet i de olika materialen.
Bedömning av egen arbetsprocess och produkt
Jag beskriver hur delar av arbetet har gått till.
Jag kan med handledning beskriva hur arbetet har gått till och vilka val jag gjort.
Jag kan beskriva arbetet och reflektera över de val jag gjort.
Jag kan på ett realistiskt sätt värdera min arbetsinsats och min produkt utifrån funktionella och estetiska aspekter.