Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola Fysik/kemi År 6 18/19

Skapad 2012-03-23 10:51 i Krusboda skola Tyresö
Integrerat arbetssätt inom biologi, fysik och kemi. Vi har valt att sätta ihop de olika ämnena i ett mer tematiskt arbete. I år 4 jobbar vi bl.a med närmiljön, djur, växter och energi. I år 5 fokuserar vi på människokroppen. Under år 6 arbetar vi med solsystemet, tidmätning och hållbar utveckling.
Grundskola 6 Fysik Kemi
I åk 6 arbetar vi med: meteorologi, astronomi, energi samt värme och kyla.

Innehåll

Fysik/Kemi åk 6

I åk 6 arbetar vi med:  meteorologi, astronomi, energi samt värme och kyla.

Arbetssätt

Läromedel: Puls Fysik och kemi

 Fysik

Fysiken i naturen och samhället

 • Energins oförstörbarhet och flöde. Olika energikällor och dess påverkan på miljön och energianvändningen. S. 132-140
 • Hur väderfenomen uppstår. S. 82-88
 • Observationer av väder. S. 82.88

Fysiken i vardagslivet

 • Energiflöden mellan föremål av olika temperatur, samt hur vi kan påverka energiflödet. S. 82-88

 

Fysiken och värlsbilden

 • Under år 4-6 ska eleverna kontinuerligt få ta del av historiska och nutida upptäckter och dess betydelse för människan.
 • Eleven ska möta olika förklaringar av naturen. ( Skönlitteratur, myter och konst)

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra. S. 90-100

 • Människan i rymden och användningen av satelliter. S. 90-100

 

Fysikens metoder och arbetsätt

 • Enkla fältstudier och experiment

 • Planera, utföra och utvärdera experiment

 • Läsa och använda sig av faktatexter. 
 • Mätövningar
 • Kunna granska och diskutera sina egna resultat.
 • Enkla skriftliga labrapporter.

 

 Kemi

Kemin i naturen

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. Kap 9, 14, 16

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad.
 • Kemins förändring från magi och mystik till modern naturvetenskap.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap. S. 36-42

Kemins metoder och arbetsätt

 • Enkla systermatiska undersökningar.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, bilder och skriftllga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information.

 

 

 

 Bedömning

Bedömning sker löpande i kunskapsmatrisen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: