👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kära åhörare! - retorik vt 2021, 9:2

Skapad 2021-06-06 12:15 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
En introduktion i retorik
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
"I have a dream... ", Martin Luther King Jr:s tal 1963, är kanske det mest kända talet i vår moderna historia. Men visste du att redan år 400 f. Kr tidsräkning hölls kurser i hur man bäst fångar publikens intresse, hur man övertygar publiken och hur man lär sig sitt tal utantill? Retorik - står för det klassiska "vältalighet", men ger oss också många tips om hur man påverkar eller underhåller sin publik även idag, år 2020. Foto - Aristostoteles, en av de främsta retorikerna. 

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att lyssna till och läsa olika sorters tal med olika syften,  t ex högtidstal, informativa tal samt argumenterande tal. Sedan analyserar vi innehåll, uppbyggnad och struktur, texttyper, typiska sambandsord samt retoriska stilgrepp som t ex tretal, retoriska frågor, allegorier, upprepning, allusion, motsatser, metaforer. 

Vi övar muntlig framställning, t ex röstanvändning och kroppsspråk genom parövningar och gruppövningar. 

Därefter skrivs talet och övas in samt hålls framför publik. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma hur väl du kan hålla ett tal (informerande tal, högtidstal eller argumenterande tal) med avseende på:

- struktur (röd tråd, inledning, avhandling och avslutning), 

- innehåll (ämne, etos, patos, logos) 

- vältalighet (ordval och retoriska stilgrepp)

- framförande (kommunikation med publiken, t ex röst, ögonkontakt och kroppsspråk). 

  

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med detta arbetsområde v 18-23. 

Du väljer ämne, skriver manus och övar v. 20-21

Talen hålls  v 22.

Matriser

Sv SvA
Retorik

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Hålla tal
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser (hålla ett tal) med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser (hålla tal) med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser (hålla tal) med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.