👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP En voyage FR8 VT21

Skapad 2021-06-06 16:36 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi lär oss ord och fraser kring resande; hur man är artig när man träffar nya människor, vad man säger på en flygplats och på en resebyrå samt att hur man bokar rum på hotell.

Innehåll

Mål

Målet med detta arbetsområde om resande:

 • att du utvecklar din förmåga att skriva, tala, läsa och höra franska
 • öka din vokabulär och dina kunskaper om fransk grammatik

VOKABULÄR: frukostord, flygplats, resebyrå, hotell

TALA: artighet ställa frågor, göra bokningar

GRAMMATIK: verben ALLER och FAIRE, partitiv artikel, possessiva pronomen, futur med aller

Arbetets innehåll

 • Kap 2
  Artighetsfraser - läs igenom texten i TB s 10-12, ÖB s 28
  Berätta vad du äter till frukost (ord för mat och dryck, även om du inte äter det själv), ÖB s 24 + s 27, ÖB s 23 (partitiv artikel)

  Kap 3
  Förstå ord och fraser på en flygplats, se texten i TB s 16-17 (ÖB övn 3 s 33)
  Verben faire och aller (böja i presens) TB s 78
  Hur man ställer frågor, ÖB s 37 & s 39 faktarutor

  Kap 4
  Boka rum på hotell, övn 5 i ÖB s 46-47
  ER-verb + être och avoir (böja i presens), TB s 75 (parler) + s 78
  Futurum med aller, ÖB s 53 gul ruta
  Possessiva pronomen, (mon/ma/mes, ton/ta/tes, son/sa/ses) TB s 71

Vi arbetar med att SKRIVA och LÄSA texter på franska.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi använder främst:

 • À plus 8 - kap 2-4

Visa din kunskap - Bedömning

SKRIVA: prov
TALA: Du får visa dina kunskaper muntligt genom rollspel.
Du får göra en kortare LÄS- och HÖRFÖRSTÅELSE.

Reflektion

 1. Har du i detta arbetsområde utvecklat din förmåga att skriva på franska?
 2. Har du  detta arbetsområde utvecklat din förmåga att samtala på franska?
 3. Har du lärt dig de grammatiska momenten (se ovan)?
 4. Har du utvecklat ditt ordförråd inom området?
 5. Är du nöjd med dina framsteg? Om inte, vad hade du behövt för att lära dig mer?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Visad kunskap Franska M2 - vt 16

LYSSNA

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Lyssna och förstå
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.

LÄSA

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Läsa och förstå
Läsförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.

SKRIVA

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i skrift
Skriva egen text samt test på kapitlet
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du skriver olika texter.

TALA OCH SAMTALA

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i muntlig interaktion/ Samtala
Rollspel om kläder
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till dem som lyssnar, till budskapet och till situationen.