👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljningsperiod 3, Grodan

Skapad 2021-06-07 09:19 i 133251 Förskolan Plogen Stockholm Södermalm
Förskola
Grodan har arbetat med Projekt: Insekter och småkryp under vt.21. Projektet tog sin start utifrån sommaruppdraget Barns möte med naturen. Under hösten besökte vi olika platser i vårt närområde med utgångspunkt i barnens sommaruppdrag. Under våra utflykter såg vi ett stort intresse för insekter hos barnen. Detta gjorde att vi avsmalnade projektinsamlingen till ett projekt om Insekter och småkryp.

Innehåll

Projektsammanfattning vt.21 

Projektsammanfattningen är en analys av undervisningen och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling . 

Vår projektfråga var Hur lever insekter och småkryp? Då det var snö på marken när vi startade vårt projekt började vi med att gräva i snön, vi frågade oss var bor maskarna på vintern? Barnen gräver bort snön och hittar jord. Bor maskarna där? Är dom hungriga? Vi sparar fruktskal som barnen vet att maskar äter. Gräver över skalet med snö. Nästa vecka går vi tillbaka och ser vad som hänt. Har maskarna hittat maten?

Veckan efter gick vi tillbaka. Vad har hänt med fruktskalet barnen grävde ner förra veckan? De ligger kvar på marken men snön har smält bort. Ett barn konstaterar att maskarna är längre ner i marken. sedan kom funderingar kring mat och bajs. Om maskarna äter frukten, bajsar dom då? Vi googlar och tittar på en film om maskar och bajs. Så svar ja. Det är intressant med bajs i alla dess former. Bajsar alla insekter?

som ett komplement till våra maskutflykter tittade vi på klipp om maskar som vi projicerade på projektorn. Vi tittar på: https://www.youtube.com/watch?v=MPl4h3Q6j9A

varje vecka återkom vi till platsen och när våren kom så kunde vi ta med spadar och gräva i jorden för att hitta mask. Maskarna har vi haft på avdelningen i olika omgångar. Varje gång har det slutat med att maskarna inte överlever, vilket har fått oss att undra vad maskar behöver för att må bra, vi har lärt oss dels genom fakta vi googlat oss till och dels genom att lära av misstag. Vi kunde se att maskarna utomhus kom upp när det regnade, vi fick reda på att maskar består av 70 procent vatten så vi har avstått från att vattna för mycket i maskhuset så att dom kan må bra. Den största framgången blev när vi blandade jord och sand i olika skikt i lådan. Än så länge är de vid liv. Utöver lärande om maskars välmående har även flera av barnen blivit mer bekväma med att hålla i olika insekter och några av barnen pratar om maskarnas del i kretsloppet. Intresset fortsätter. Vi kommer avsluta projektet med att lämna tillbaks maskarna där vi en gång hämtade dem.

Myror:

 

I höstas hittade barnen myror på gården och i uppstarten av projektet så återkom vi till det. Intresset för hur dom bor blev stort och vi gick ut för att se om vi hittade någon myrstack i närområdet, men gick bet. Vi skapade istället en myrstack på avdelningen. De har målat hur myrstacken ser ut under marken och över marken. Vi har läst boken Barr är bäst och tittat på olika bilder av myrstackar för att förstå deras myrvärld. Barnen har målat myrgångar, myrägg, mammamyran drottningen och myrbäbisar. Det var noga att räkna benen så de fick 6 st var. 

 

Vår tanke med denna myrstack var att den fick växa under projektets gång. Vi har plockat barr och tagit med till förskolan för att jobba tredimensionellt med stacken och använda oss av olika material i skapandet. 

  

Våra beprövade erfarenheter och framgångsfaktorer i projektet:

Utifrån barnens intresse har vi inte haft bråttom. Upprepning, återbesök, komplettera utevistelse med skapande, filmer, reflektioner och böcker.

Barnen har varit involverade i dokumentation och återkommande reflektioner av vad vi varit med om, både i samtal, titta på bilder och skapandeprocesser. Vårdnadshavare har varit involverade genom att vi återberättat dagliga upplevelser vid hämtning/lämning samt att vi lagt ut lärloggar på läroprocessen 

Dessa läroplansmål har vi strävat mot:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra