👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Hajarna 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-06-07 09:27 i 133291 Förskolan Tullstugan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen                                                                                        

Hösten började med att vi skolade in en helt ny grupp med ettåringar. Vi fick samtidigt in barnens sommarbilder som de fått i uppdrag över sommaren. Eftersom barnen var små och det var deras första tid på förskolan så ville vi att de skulle få erfara och utforska olika skapande tekniker som de kanske inte fått testa hemma än. Vi planerade då ihop olika skapande aktiviteter som kunde kopplas till de olika bilderna som vi fick in. Vi märkte på en gång att de tyckte att det var roligt och spännande att skapa, samtidigt som det var utmanande för vissa. Eftersom alla bilder vi fick in utgår från naturen så ville vi fortsätta med naturvetenskap när bilderna tog slut. Utifrån en sommarbild skapade vi ett stort träd som inspirerade oss att fortsätta använda det och göra små fågelholkar och fåglar, då det samtidigt var vår och barnen började uppmärksamma fågelkvitter. Vi har också planterat och följt den processen med barnen.  

Projektets syfte var att: Barnen ska få erfara olika sätt att skapa och utforska utifrån sommarbilderna.

 

 

 

 • Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga? Hur kommer det sig att ni valt detta innehåll/fokus? Vilka förväntningar/mål fanns från början? Vad har barnen varit med om i förskolan under året och vad har de fått mer kunskap om?

-          Syftet var att barnen skulle få utforska olika skapande tekniker, utveckla finmotoriken som tillhör samt färgkunskap.

 

 • På vilka sätt har barnen haft inflytande i projektet?

-          Eftersom vi utgått från barnens bilder så har de fått inflytande genom att vi presenterat varje bild innan aktiviteten startar. Vi har också sett att barnen tyckt det varit väldigt roligt att måla och har då fortsatt utmana dem. På våren när flera barn börjat prata mer så kunde vi höra och förstå deras intresse för fågelkvitter.  

 

 • Hur reflekterade vi med barnen? 

-          Vid varje aktivitet så fick barnen se på den aktuella sommarbilden och reflektera kring vad barnen gör, kanske plockar hen bär, badar eller kör bil i trädgården. Vi har också återkopplat med bilder på vad barnen gjort, både digitalt och genom dokumentation på väggarna.

 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? 

-          Genom våra planerade aktiviteter och rutiner så har vi sett ett gemensamt socialt lärande hos barnen då det varit deras första tid på förskola. De har blivit trygga och funnit glädje i att vara på förskolan, de har lärt sig vart vi skapar och vad de kan förvänta sig. Ett stort förändrande har varit hur de tar sig an färgen och penseln, hur man håller i den och att motstå frestelsen att stoppa i munnen.

 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn? 

-          Hos de lite äldre barnen som har fått ett mer utvecklat språk har vi sett att de har fått en förståelse för färgerna. Men även de som inte kan prata kan urskilja vissa färger.

 

 • Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande? 

-          Genom dokumentationen på väggarna så har barnen fått se sig själva och varandra i skapandet. Vi uppmärksammar också när barnen säger rätt färg eller när vi utmanar dem i andra aktiviteter.

 

 • Hur har vi arbetat ämnesdidaktiskt, kopplat till Lpfö18?

-          Inom projektet så har vi arbetat kring naturvetenskap då alla bilder har tagits utomhus, det har varit blåbär, vatten, gräs och bilars påverkan på miljön.

 

 • Hur har vår organisation (dag- och veckoorganisation, roller och ansvar) fungerat?

-           Vi har haft en veckoplanering som vi har följt där vi har utsatta dagar för våra aktiviteter. Vi har turats om i görandet och har delat in barnen i små grupper. Det har fungerat väldigt bra.

 

 • Hur har den pedagogiska lärmiljön bidragit till? 

-          Det pedagogiska lärmiljön har bidragit mycket kring barnens utveckling av färger. Vi har vissa färgsorterade saker, färggranna leksaker som stimulerar deras intresse samt färgindelade bord som de sitter vid under lunch och mellanmål.

 

 • Vilka  material och verktyg verkade stödja barnen i deras utforskande?

-          Allt material som vi har använt när vi har haft våra aktiviteter har stöttat barnen i deras utforskande. Vi har till exempel målat med svampar, penslar, limmat gräs, sand, äpplen och potatis, leksaksbilar och mjölkkartonger samt utforskat med vatten.

 

 • Hur har familjerna/vårdnadshavarna involverats?

-          Vårdnadshavare har involverats via skolplattformen där vi lagt upp en lärlogg kring projektet varje vecka.  

 

 • Vad blev bra/mindre bra – och varför? 

-          Reflektionen med barnen blev mindre bra då vi pedagoger upplevde det som svårt när de inte ännu kan diskutera och samtala kring vad vi gjort, även att få till reflektioner med barnen och inte bara fortsätta till nästa aktivitet. Våra planerade aktiviteter blev bra då vi höll oss till vad vi panerat och barnen tyckte det var roligt.

 

 • Var det något som förvånade oss? 

-          Vi fick inte in sommarbilder från alla föräldrar till en början, samtidigt som de visat uppskattning för de aktiviteter vi gjort varje vecka. Det förvånar oss att fler inte skickat in en bild under tidens gång för att deras barn ska få en ”aktivitet”.

·         Vad är vi mest stolta över i projektet? 

-          Vi är stolta över vår kreativitet kring vad vi ville göra kring varje sommarbild, samt att barn och vårdnadshavare tyckt det varit roligt och har uppskattat det vi gjort.

 

 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt? 

-          Att bara ta max fyra barn i taget då det blir mycket att göra och hjälpa till med när små barn ska skapa.

 

 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året, som kanske kan bli till beprövade erfarenheter? 

-          Att ta några barn i taget vi aktiviteter, att inte ställa fram alldeles för mycket saker och att vissa skapande aktiviteter inte passar de allra yngsta, som att limma paljetter till exempel. Att plocka gräs och limma fast grässtrån på papper var jättesvårt!

 

 • Tankar om kommande pedagogiska år?

- Det ska bli intressant att se var ett ”projekterande arbetssätt” är och hur det skiljer sig från hur vi arbetat denna termin, och hur man tar sig an det med de yngre barnen.    

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18