👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2021-06-07 10:20 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Under året kommer vi arbeta med bokstäver och dess ljud, ordbilder, sagor och meningar.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleverna skall delta i arbetet med bokstäverna, känna igen några ordbilder samt arbeta praktiskt med bokstäverna. Eleverna skall även delta i att återberätta delar av en bok/saga med hjälp av tal, tecken eller bildstöd. 

För de elever som har begynnande läs-och skrivförståelse är målet att utöka förrådet av ordbilder, träna på meningsbyggnad samt befästa bokstavsljuden. 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta utifrån en saga om en pojke på en djurpark. Pojken stöter på olika djur som börjar på en bokstav och som tycker om olika saker på samma bokstav. Bilder sätts upp på tavlan under sagans gång och eleverna deltar genom att berätta/teckna vad bilderna visar.

Eleverna kommer även göra estetiskt material kopplat till bokstaven, spåra på ipaden, titta på film samt dokumentera bokstäverna i en arbetsbok.

Eleverna kommer även få träna sin hörförståelse genom att svara på frågor vid högläsning med hjälp av tal, tecken eller bilder.

 

De elever som har en begynnande läs-och skrivförståelse kommer att arbeta med att skriva elevnära ord, meningsbyggnad, hör och läsförståelse samt bokstavsljud.

 

Det här ska bedömas

Eleverna kommer att bedömas utifrån deltagandet under arbetets gång i form av igenkännande, utförande av estetiska uppgifter, kommunikation under arbetet med sagan samt återberättande av texter.

 

De elever som har begynnande läs-och skrivförståelse kommer bedömas utifrån utförande av övningar med meningsbyggnad, ordbilder, hör- och läsförståelse samt bokstavljud.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9