👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik skogen Stubben

Skapad 2021-06-07 13:24 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Vi utforskar längd i skogen

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: Maj-21

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder:1-3 år

År och datum: 21 05 10

Planeringen Upprättad av: Therese , Carina, Jonathan

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematik utifrån längd
Vilka målområden i läroplanen berörs?

Normer och värden. Respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö.
-Matematik.

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

 
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Att barnen ska få en förståelse för längd och dess innebörd. Vi jämför träd och andra naturmaterial när vi är ute i skogen och på våran gård.

 

Vi får in värdegrunds arbetet när vi är i skogen då vi tar hand och varandra och vår natur. Öppna frågor till barnen hur tar vi hand om varandra och vår natur.


 

 

 

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Att vi sätter upp olika natursymboler och skriver under begreppen för längd. Att vi benämner och samtalar , utmanar barnen i olika situationer när vi är i våra olika

lärmiljöer.


 

Hur ska barnens lärande tydliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Spaltdokumentationer och våra dokumentationer samt barnens egna dokumenterande med digitalkameror och lärplattor
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

Vi har kunnat se och höra hur barnen använder olika begrepp såsom lång/kort och hög/låg när de använder olika mätverktyg och mäter. Barnen har haft många samtal tillsammans i skogen om vilka träd som är höga eller låga. Spännande att mäta maskar som ringlar.
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Barnen har själva fått välja vilket mätverktyg de vill använda för att mäta det de vill i skogen, på gården och inomhus. Barnen har också använt digitalkameran och fotat sina kompisar när de mäter.


Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Vi har låtit barnen själva få ta initiativ till vad de vill mäta och vi har gett barnen begreppen när de mätt. Vi hör att barnen använder begreppen vid olika tillfällen, inte bara när de mäter utan också spontant när vi går i skogen tex - Titta! En liten baby gran.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- Vi fortsätter mäta allt så länge barnen visar intresse. Bygger vidare i höst.Utvärderingen gjordes av:

Carina och Therese

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18