👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva 1 - Språkporten - Kapitel 1.

Skapad 2021-06-07 14:36 i KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Skellefteå GY/VUX
Kapitel 1 - Språkporten.
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Språkportens första kapitel handlar om mytomspunna personer och platser. Vad är en myt? Vad gör en plats eller person mytomspunnen? Vi läser texter och arbetar med ordkunskap, ordbildning och grammatik. Vi övar på att skriva referat och avslutar kapitlet med en presentation av valfri mytomspunnen person eller plats. Det är viktigt att du själv tar ansvar för att göra de uppgifter som vi inte hinner göra tillsammans i skolan eller som du missar. Du bör ta för vana att använda den digitala produkten regelbundet. Där finns alla extrauppgifter som hör till kapitlen (se pilar efter uppgifterna i boken).

Innehåll

Schema

    2022

MÅNDAGAR 12.20-15.20  (G240)

ONSDAG 8.30-9.50 (Teams/skola)

 

START STUDIEPERIOD 1 (29 augusti)

 

v. 35

INTRODUKTION till kursen

Flerspråkighet, språkfamiljer, studieteknik

Skrivuppgift ”Jag och mina språk”

Possessiva pronomen

Ordstammar – avledning/sammansättning

v. 36

KAPITEL 1 – MYTOMSPUNNA Vad är en myt? Mytomspunna platser & Mona-Lisa (s.36-40)

Att skriva sammanfattning (Diana och Mona Lisa)

Perfekt particip & ordarbete (s.41-44)

v. 37

Kung Kristina (s.47-51)

Att skriva referat (Kung Kristina) + s. 16-17

Partikelverb, ordfamilj, satsadverbial

v. 38

Alfred Nobel (s.59-62)

Att tala inför andra: Uppgift: ”Tala” s. 69

Skriva referat (via Teams)

v. 39

Presentation – Mytomspunna personer eller platser

 

 

Prov kapitel 1 (På skolan)

MATERIAL:

 • Kapitel 1: "Mytomspunna personer och platser", s. 36-70
 • Ordbildning: s. 13, s. 41-46, 52-57 & 63 - 68.
 • Grammatik: s. 71-77

 

EXAMINATIONER:

 

ATT STUDERA INFÖR KAPITELPROV.

1. Ordlista - Språkporten

Öva igen!

2. Repetera övningar i språkporten (ord 13, s. 41-46, 52-57 & 63 - 68 & grammatik s. .Grammatik: s. 71-77

3. Öva med hjälp av bokens webbversion

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  -
 • Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
  SvA  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Någon skillnad och likhet mellan svenska och något annat språk.
  SvA  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation samt i huvudsak fungerande struktur och anpassning till texttyp, syfte och mottagare. Eleven följer språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E
 • -
  SvA  C
 • -
  SvA  A

Matriser

Sva
Informerande tal - Mytomspunnen plats eller person - SVA01

Informerande tal

Presentationens begriplighet
Du kan hålla ett informerande tal där sammanhanget är lätt att följa.
Du kan hålla ett informerande tal där sammanhanget är lätt att följa. I talet kan du lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Du kan hålla ett informerande tal där sammanhanget är lätt att följa. I talet kan du effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Presentationens innehåll och struktur
Du kan skapa en presentation som är sammanhängande och begriplig och i huvudsak följer normerna för informerande tal.
Du kan skapa en presentation som är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad och i huvudsak följer normerna för informerande tal. Du kan delvis anpassa språkstilen till texttypen.
Du kan skapa en presentation, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begriplig. detaljrik och välstrukturerad och i huvudsak följer normerna för informerande tal. Du kan delvis anpassa språkstilen till texttypen och mottagaren.
PP som stöd
Du kan, med viss säkerhet, använda presentationstekniska hjälpmedel.
Du kan, med viss säkerhet, använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör det informerande talet.
Du kan med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i det informerande talet.
Kommunikation
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan du visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan du visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Läsförståelse
Du kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.
Du kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.
Du kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.
Källkritik
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet i dina källor med enkla omdömen.
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet i dina källor med enkla omdömen.
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet i dina källor med nyanserade omdömen.