👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Håstas Mall för baklängesplanering förskola Norrtälje - endast rubriker

Skapad 2021-06-07 14:55 i Håsta förskola Norrtälje
Förskola
När arbetet med planeringen är färdigt avslutar ni med att namnge planeringen med er generativa fråga och byter ut bilden mot något som passar er planering. Ta bort denna befintliga ingresstext och skriv en sammanfattning av planeringen här. Ingressen ska rama in arbetsområdet och väcka nyfikenhet.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Generativ fråga: 

Syfte: 

 

Mål ur Lpfö 18:

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

 

Specifika mål

 

Förståelse:

 

Förmågor:

 

Begrepp:

 

 

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vetenskaplig grund:

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

Kriterier: 

 

Utvärderingssätt:

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter:

 

Formativ uppföljning:

 

Lärmiljö: