👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B kapitel 5 Repetition

Skapad 2021-06-07 15:30 i Eskilsbyskolan Härryda
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan. Vi använder boken men också annat material.
Grundskola 2 Matematik
Vi repeterar det vi lärt oss under året Vi tränar på längd, vikt, omkrets. Vi arbetar med avrundning. VI tränar på geometriska objekt som punkt, linje, stråle och sträcka.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • avrunda och överslagsräkna
 • addition med uppställning och tiotalsövergång
 • subtraktion med uppställning och tiotalsövergång
 • enheterna meter, kilometer och kilogram
 • räkna ut omkrets
 • begrepp som enhet, rimligt, storleksordna, avrunda, meter, centimeter, kilometer, gram, kilogram

 

V

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • Arbeta i din arbetsbok där du befäster metoder och strategier.
 • Delta i diskussioner och samtal där vi arbetar med klockan.
 • Arbeta med praktiska  övningar enskilt eller i grupp.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

* utföra beräkningar med hjälp av huvudräkning

* använda dig av uppställning vid beräkning med tiotalsövergång

* bedöma rimlighet och avrunda

* enheterna meter, längd och kilogram samt omkrets

* förstå frågan i en problemlösnings-uppgift och välja rätt metod för att lösa problemet.

* använder rätt begrepp 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner.
 • i enskilt och i grupp/par-arbete.
 • I genomgångar.
 • i delen , vad har jag lärt mig i arbetsboken.
 • tester 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kapitel 5

Räknesätt

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskapen
Subtraktion med uppställning och tiotalsövergång
Addition med uppställning och tiotalsövergång
Kan avgöra rimlighet och avrunda

Mätning

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskapen
Enheterna meter, kilometer och kilogran
kan beräkna omkrets