👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2021-06-07 20:11 i Olandsskolan Östhammar
Vi jobbar med instruerande texter.
Grundskola 4 Svenska
Vi har under några veckor arbetat med instruerande texter. Vi har lärt oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Mål

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • förstå syftet med en instruerande text
 • veta hur en instruktion är uppbyggd
 • skriva korta, tydliga meningar med verben i imperativ
 • planera och skriva en instruktion

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • ha genomgångar i helklass,
 • arbeta tillsammans i par,
 • arbeta enskilt med instruktioner och recept.

Arbetsgång:

 • tillsammans titta på vad som är typiskt för en instruerande text och vad som krävs för att instruktionen ska bli tydlig,
 • träna på att skriva meningar med verb i imperativ,
 • skriva en enkel instruktion tillsammans i klassen,
 • skriva en instruktion enskilt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå syftet med en instruerande text,
 • kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet,
 • kunna använda strukturen för en instruerande text,
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Syfte
Förstår till viss del syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Anpassar texten till syftet.
Innehåll
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämne.
Struktur
Skriver kortfattat och använde få instruktionsled.
Använder strukturen för instruerande text.
Har en väl fungerande struktur och kan anpassa strukturen efter olika typer av instruktioner.
Rubrik
Rubriken knyter an till innehållet men tydliggör det inte.
Använder rubrik som klargör innehållet.
Använder rubrik som tydliggör innehållet.
Material:
Nämner några material.
Listar de material som behövs.
Listar material och exakta mängder på ett tydligt sätt.
Arbetsgång:
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Textbindning:
Knyter samman de olika stegen med ”och sen”.
Använder några sambandsord för tid till exempel först, därefter, sedan, när.
Använder ett bredare urval av sambandsord som till exempel medan, under tiden, slutligen.
Verb i imperativ:
Använder ett du-tilltal, till exempel ”du lägger i bananen och sen mosar du den”.
Använder ett mera opersonliga man-tilltal, till exempel ”man ska mosa bananen”.
Börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man.
Ämnesspecifika ord:
Har ett enkelt ordval med få ämnesspecifika ord.
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Ordklasser
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder, beskrivande verb, adjektiv och adverb på ett effektivt sätt, till exempel ”skruva försiktigt”.