👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instagramförfattare

Skapad 2021-06-08 08:26 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
En författares Instagramflöde.

Innehåll

Under de kommande veckorna ska ni arbeta enskilt och göra en presentation av en klassisk författare. Presentationen ska vara inspirerad av Instagram och innehålla delar som vanligtvis finns på en persons Instagramflöde. Arbetsområdet avslutas med en muntlig presentation från var och en av er där ni presenterar er författare utifrån presentationen. Ni ska även motivera era olika val vad gäller presentationen. 

 

Presentationen ska innehålla: OBS! SE MALL.

 

Bredvid profilbilden:

 • Profilbild

 • Kortfattad fakta om personen i biografin

 • Födelseort, bostadsort, land

 

Själva flödet måste innehålla 9 bilder. Texten under kan handla om: 

 • Familj

 • Författarens debutverk

 • Andra kända verk av författaren

 • Ett utdrag ur ett av de mest kända verken + eventuell analys av språket i utdraget

 • En bilduppdatering (vad gör jag just nu?)

 • Tre vänner som lever under samma tid (+ motivering till varför de är vänner. Denna motivering görs muntligt.) - Hitta på!

 • Genre (vilka typer av böcker skriver denna författare?)

 • Onödigt vetande

 • Priser (vilka priser har författaren vunnit?)

 • Valfri ruta

 

Det huvudsakliga bedömningsunderlaget för min del blir därmed: 

 

 • En muntlig presentation (cirka fem minuter).

Matriser

SvA
Instagramförfattare

E
C
A
Verket och upphovsmannen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personer som skapat dem. Du kommer fram till ganska bra slutsatser om hur verken hänger ihop med personerna som skapat dem. Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem. Du komemr fram till bra slutsatser om hur verken hänger ihop med personerna som skapt dem. Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem. Du komemr fram till mycket bra slutsatser om hur verken hänger ihop med personerna som skapt dem. Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka och sätta ihop information från flera olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka och sätta ihop information från många olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll, slut och med ett språk som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.