👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7C . EL tiempo libre. Fritiden

Skapad 2021-06-08 09:29 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Att ställa frågor/berätta vad du och andra gör på fritiden.

Innehåll

 

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

 

 • Att ställa frågor/berätta vad du och andra gör på FRITIDEN. 

 • Oregelbundna verb t ex. Gustar: att tycka om. Tener: att ha.

 • Namn på olika sport

 • Namn på olika fritidsaktiviteter och berätta varför du har valt det aktivitet 

 • Några tidsuttryck

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

 

Vad Namn på olika sport

Namn på olika fritidsaktiviteter

Hur Hörövning. Text. El tiempo libre

Skriftliga övningar 

 

Vad Grammatik: Böjnings verb i presens. Jag- han; hon formen

Hur skriftliga övningar.

Quizlet.

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

 Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter, ditt deltagande under lektionstid  samt i ett

avslutande prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
7C . EL tiempo libre. Fritiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Du ska kunna berätta vad du gör på din fritid. Nämna flera aktiviteter med olika verb. Använd flera tidsuttryck som timmar per dag,; ibland; helgerna, veckodagarna. Du ska även använda ord som También, Mucho, Más. Du ska också ställa minst tre frågor.
Din text är för kort och du behöver utveckla ditt ordförråd.
Du uttrycker dig mycket kort med några meningar. Använder några verb för att berätta om dina aktiviteter på din fritid. Din text är någorlunda tydligt med stavning och grammatiska fel. Du använder några få tidsuttryck.
Du uttrycker dig kort med några meningar men din text är tydligt med få stavning och grammatiska fel. Använder några verb för att berätta om dina aktiviteter på din fritid. Du använder flera tidsuttryck.
Du uttrycker dig kort med några meningar. Använder flera verb för att berätta om dina aktiviteter på din fritid. Din text är tydligt med enstaka stavning och grammatiska fel. Du använder flera tidsuttryck.
Aspekt 2
Du kan ställa minst tre frågor. Vad gör du på din fritid? Pluggar du mycket? Vilken sort musik tycker du om mest?
Du ställer inga frågor
Du ställer en fråga.
Du ställer flera frågor
Du ställer flera frågor.