👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friendy - medkänslanspedagogik

Skapad 2021-06-08 12:16 i Montessoriförskolan Callisto Falun
Fokusområde är emotionell träning med dockan Friendy. Vi arbetar med känslorna glad-ledsen-arg-sur-rädd-lugn.
Förskola
Medkänslanspedagogik, Friendy, är ett verktyg för barn att lära sig sätta ord på sina känslor och förstå andras känslouttryck. Det är viktigt i det sociala samspelet och för sin självkänslan. 

Innehåll

Att få verktyg för att sätta ord på sina känslor, var och när de känns i kroppen, och hur vi kan hantera dem är viktiga förmågor och något vi känner att barnet behöver i det sociala samspelet och för sin självkänsla. Genom att använda sig av känslodockan Friendy med sina olika känslor blir det mer konkret för barnen, och något de kan relatera till. Målet är att barnen ska känna sig trygga med sina olika känslor, kunna sätta ord på dem, uttrycka dem på olika sätt och hantera dem på ett bra sätt. Förstå hur en annan människa känner och kunna känna empati, glädje tillsammans. Dockorna finns lätt tillgängliga i miljön. Barnen kan hämta den Friendydocka, som beskriver deras känsla.  De är med på samlingen ibland. Både för att tala om en känsla och för att delta på olika vis. Även vi pedagoger använder dem i vardagen då olika situationer uppstår. 

Vi läser och använder oss även av Tio små kompisböcker.

Tillsammans med barnen, beroende på ålder, tittar vi på ett pedagogiskt program från UR som heter Djuren på djuris, vilket också tar upp olika känslor och situationer. Under och efter samtalar vi om vad vi sett och hört.  

Vi byter ut och lånar litteratur om känslor och kompisrelationer, som barnen kan relatera till utifrån sina erfarenheter.

Sjunger kompissånger, lyssnar på Friendys sånger om känslorna.

Gör aktiviteter tillsammans.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18