👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globalisering

Skapad 2021-06-08 14:39 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Samhällskunskap
Ämnesområde: Vi kommer undersöka hur världen utvecklats de senare åren mot en alltmer global värld. Vi ska sedan studera globalisering, vad det innebär och hur det påverkar världen. Vilka fördelar och nackdelar finns det egentligen med globalisering, blir världen en bättre plats? Vi kommer även diskutera den internationella ekonomin kopplat till frihandel och protektionism.

Innehåll

v. 4

Introduktion

Diskussion: Vad tänker ni på när ni hör ordet globalisering? Diskutera och ge så många exempel som möjligt!

Är världen global eller inte? Ge exempel!  

Genomgång: Globalisering, vad innebär det? Historia

Vad innebär globalisering för dig?

Diskussion: När blev världen global? Försök ge några exempel! 

 

Genomgång: Globaliseringens historia. 

Vad har drivit globaliseringen? 

Vad har hindrat globaliseringen?

Hur ser det ut idag, hur påverkar coronapandemin globaliseringen? 

Diskutera: Politisk, ekonomisk, kulturell. Vilken märken ni av mest? Ge exempel på de olika kopplat till er vardag! Finns det en kulturell globalisering, vad talar för och vad talar emot?

v.5

Genomgång: Frihandel och Protektionism. Komparativa fördelar

Läs i boken. S. 357- 365

 

Genomgång: Globala aktörer

Diskutera: Hur påverkar de globala aktörerna demokratin? 

Hur tror ni att nationens roll kommer se ut i framtiden? Kommer den vittra bort som vissa liberala förespråkare hävdar eller kommer den att bestå? Motivera! 

 

v.6

Grupp 1. Samla argument för globalisering

Grupp 2. Samla argument mot globalisering

 

Samla argument för globalisering

Samla argument emot globalisering 

 

v.7

v.8

Gymnasiearbete + sportlov

Gymnasiearbete + sportlov

v.9

Samla argument för globalisering

Samla argument emot globalisering

Debatt mellan grupp 1 och grupp 2 halva lektionen.

Skriv debattartikel

v.10

Skriv debattartikel 

Skriv debattartikel

v.11

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan översiktligt redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifierar orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • Eleven kan ge något exempel på hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och översiktligt beskriva hur detta påverkar synen på samhällsfrågor.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E