👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjettens arbete med språk och kommunikation

Skapad 2021-06-08 15:10 i Håsta förskola Norrtälje
Förskola
När arbetet med planeringen är färdigt avslutar ni med att namnge planeringen med er generativa fråga och byter ut bilden mot något som passar er planering. Ta bort denna befintliga ingresstext och skriv en sammanfattning av planeringen här. Ingressen ska rama in arbetsområdet och väcka nyfikenhet.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Generativ fråga: 

Syfte: 

Ökat ordförråd/begrepp - nya ord och ordförståelse i ett sammanhang.

Kommentera vardagliga situationer och göra sig förstådd samt förstå andra.

Kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer

 

 

 

 

Mål ur Lpfö 18:

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

 

Specifika mål

 

Förståelse:

 

Förmågor:

 

Begrepp:

 

 

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vetenskaplig grund:

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

 

Kriterier: 

 

Utvärderingssätt:

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

 

Aktiviteter:

 

Formativ uppföljning:

 

Lärmiljö:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18