👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Game

Skapad 2021-06-08 19:14 i Knivsta Grundsärskola Knivsta
En årsplanering till materialet The Game från UR Skola.
Grundsärskola 3 – 6 Engelska
På engelskan kommer du att lyssna till talad engelska, leka lekar och göra gruppövningar. Du kommer att titta på serien ”The game" och göra efterföljande uppgifter. Du kommer att ha enkla samtal och dialoger med andra. Du kommer få grundläggande ordkunskap inom vardagliga och kända områden.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få lyssna till talad engelska och träna dig i att förstå korta instruktioner och texter. Vi pratar om vardagliga saker på engelska som tex kläder, klockan, mat, möbler, väder, frukter och känslor. Du kommer att få leka lekar, göra dramaövningar och spela spel. Vi fortsätter att titta på programmet "The game" och gör efterföljande uppgifter. 


Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

 • Förstå tydlig talad engelska
 • Berätta om ämnesområden som är välbekanta för dig.
 • Hålla olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Förstå enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Se filmer för barn och förstå dess innehåll
 • Skriva meningar och ord tillsammans. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta vid hörövningar, filmer och lekar och du visar ett intresse för ämnet.
 • förstå tydlig talad engelska.
 • säga enkla meningar på engelska.
 • svara på enklare frågor.
 • följa enkla instruktioner

Bedömning kommer att ske fortlöpande under läsåret genom att elevernas väg till lärande observeras och dokumenteras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • skriva text för olika syften, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
  En  4-6
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
  En  4-6
 • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
  En  4-6
 • Berättelser, sånger och ramsor.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  4-6
 • Ord och ordbilder.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.
  En  E 6
 • Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  E 6
 • Eleven kan också medverka i att skriva ord.
  En  E 6
 • Eleven bidrar till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
  En  E 6