👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott

Skapad 2021-06-09 10:12 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under några veckor i början på höstterminen kommer du träna friidrott. De grenar vi kommer gå igenom är höjdhopp, längdhopp, löpning och kast. Vi avslutar perioden med en friidrottsdag.

Innehåll

Syfte

- utveckla allsidiga rörelseförmågor

- utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga

Period

Tre veckor under höstterminen.

 

Innehåll & arbetssätt

- lekar och stafetter där du tränar rörelser såsom kast och löpning. 

- träna teknik i friidrottsgrenar såsom kast, löpning, höjdhopp och längdhopp.

- träna uthållighet och utmana dig själv i ett konditionstest.

- Skoljoggen

- Uppvärmningens betydelse. Samtal kring upplevelsen av friidrott. 

Bedömning

Bedömning sker under lektionstid och friluftsdagar. VI bedömer: 

- din förmåga att delta i lekar, spel och friidrott

- din förmåga att anpassa dina rörelser

- hur väl du deltar och anammar tekniken i de olika momenten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6