👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tal - Ma 1a

Skapad 2021-06-09 14:01 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Hur gör man när man löser ett matematiskt problem? Vi ska titta på det redan i första området, nämligen tal. Det finns problem för ALLA.

Innehåll

Tal och räkning

 

Under de följande veckorna kommer vi att arbeta med tal.  

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, grupparbete  och individuellt arbete. Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av två prov som du kommer att skriva efter avslutat område

Vad: Tal och räkning

Bedömning:

Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av två delprov som du kommer att skriva vecka 39.

 

Efter avslutat arbetsområde förväntades du kunna:

 • känna till egenskaper hos mängden av naturliga
 • använda skriftliga räknemetoder i alla fyra räknesätt
 • använda prioriteringsreglerna för att räkna där parentes eller flera räknesätt ingår
 • utveckla taluppfattning med hjälp av tallinjen, termometern
 • kunna använda de fyra räknesätten med negativa tal
 • förbättra förståelsen av bråk
 • omvandla de enklaste/vanligaste bråktalen mellan bråkform och decimalform
 • storleks ordna tal i bråkform genom att förkorta och/eller förlänga
 • förkorta ett bråk så långt som möjligt
 • räkna med de fyra räknesätten med rationella tal
 • använda dig av avrundning och överslagsberäkningar vid både huvudräkning och skriftliga räknemetoder
 • strategier för problemlösning

 

Tidsplan:

Du hittar den i Teams eller fråga mig om du vill ha det på pappret.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
  Mat
 •  Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. 
  Mat
 • Förmåga att kommunicera matematik muntligt, skriftligt och i handling
  Mat
 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  Mat  -
 • Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Tal - ma 1a

Tal

Ej genomfört/deltagit
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Begrepp
Du beskriver begrepp(t.ex. bråk) översiktligt och använder något uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver begrepp (t.ex. bråk, prefix) utförligt med några olika uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver begrepp (t.ex. bråk, prefix) utförligt och med flera olika uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller och bilder.
Procedur
Du utför beräkningar och några enkla procedurer med viss säkerhet.
Du utför beräkningar och flera procedurer med säkerhet.
Du utför beräkningar och flera procedurer med säkerhet. Du väljer den snabbaste metoden.
Problemlösning
Du kan lösa matematiska problem som inkluderar ett fåtal begrepp (t.ex. bråk, medelhastighet) med enkla tolkningar.
Du kan lösa matematiska problem som inkluderar flera (t.ex. grundpotensform, bråk, medelhastiget) med avancerade tolkningar.
Du kan lösa komplexa matematiska problem som inkluderar flera begrepp med avancerade tolkningar.
Resonemang och kommunikation
Du förklarar med enkla motiveringar och uttrycker dig skriftligt med viss säkerhet samt med inslag av matematiskt språk.
Du förklarar med välgrundade motiveringar och använder symboler och andra uttryckssätt, t.ex. ord eller bilder. Du anpassar språket till viss del till uppgiften.
Du förklarar med välgrundade motiveringar utifrån olika synvinklar. Du uttrycker dig skriftligt med säkerhet och anpassar det matematiska språket till uppgiften.