👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikprov VT -21

Skapad 2021-06-09 14:20 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Har du koll? Vad kommer du ihåg från de olika matematikbegreppen vi har arbetat med i år 4? Nu får du chansen att repetera flera av våra matematikområden. Därmed kommer du bli ännu säkrare på begrepp, metoder, resonemang och problemlösning. Lyckat till!

Innehåll

Provet kommer att bestå av frågor med olika svårighetsgrad där du kan välja grund, medel eller svår uppgift.  

Titta igenom dina tidigare diagnoser, vilka uppgifter gick bra vilka gick mindre bra? Kan du se om du förstår hur du ska lösa dessa uppgifter?

Planeringen innehåller repetitionsuppgifter. Du behöver Koll på matematik 4A och Koll på matematik 4B.

Koll på matematik 4A

Problemlösning, kapitel 1:
s.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Geometriska objekt, kapitel 2:
s.35, 36, 37, Ord och begrepp s.50

Multiplikation och division 10 /100, kapitel 4:
s.88, 89, 94

Tidsskillnader, kapitel 5:
s. 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132

Koll på matematik 4B

Addition och subtraktion, kapitel 6:
s.14, 15, 16, 17

Multiplikation och division, kapitel 9:
s.93, 94, 95, 98, 100, 101

Tabeller, diagram och lägesmått, kapitel 8:
s.72, 73, 74, 75

 

Matriser

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har visat grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp vi hittills har arbetat med.
Du har visat goda kunskaper om de matematiska begrepp vi hittills har arbetat med.
Du har visat mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp vi hittills har arbetat med.
Metod
Du har visat att du i huvudsak kan välja fungerande matematiska metoder vid uträkningar.
Du har visat att du kan välja fungerande matematiska metoder vid uträkningar med relativt gott resultat.
Du har visat att du kan välja effektiva matematiska metoder med gott resultat.
Kommunikation
Du kan med matematiska uttryck redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan med matematiska uttryck redogöra för tillvägagångssätt på ett fungerande sätt.
Du kan med matematiska uttryck redogöra för tillvägagångssätt på ett effektivt sätt.
Problemlösning
Du har visat problemlösning på ett i huvudsak fungerande sätt
Du har visat problemlösning på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har visat problemlösning på ett väl fungerande sätt.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3