👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckarpresentation

Skapad 2021-06-09 20:36 i Väskolan Kristianstad
Lärandematris för en bokredovisning
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att få välja en deckare att läsa. Du presenterar den muntligt i halvklass. Utgå från din förra uppgift när du planerar din presentation så du vet vad du kan förbättra på den här uppgiften.

Innehåll

Uppgiftsbeskrivningen finns i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Bokpresentation

------->
------->
------->
Berättar
det viktigaste av innehållet med hjälp av stödord
det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord
det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord och egna tankar
Pratar
sammanhängande att det blir förståeligt
med en inledning, avslutning och en tydlig struktur
med en intresseväckande inledning, uttänkt avslutning och en tydlig struktur
Anpassar
röstläget så det är rätt så starkt, tydligt och långsamt mesta delen av redovisningen
röstläget så det är starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen
röstläget så det är starkt tydligt, varierat och långsamt hela redovisningen
Använder blick och kroppsspråk genom att
titta upp på publiken och oftast ha kontroll över kroppsrörelserna
flyttar blicken mellan personer, ser avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga
låter blicken vandra, ser avslappnad ut, rör sig ledigt och använder ofta kroppsspråk för att förtydliga
Beskriver
kortfattat vad boken handlar om och vad du tycker om den
utförligt så att handlingen blir tydlig och vad du tycker om den
utförligt så att handlingen blir tydlig utan att gå in för mycket på detaljer, vad du tycker om den och du kan motivera med exempel från boken varför du tycker som du gör