👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse_ Smultronet Farsta_förskolor

Skapad 2021-06-10 08:14 i 183401 Förskolan Lilla Skogen Stockholm Farsta
Förskola
Förskolan ska arbeta med normer och värdegrund, det handlar om att synliggöra de grundläggande värderingarna som formar en individs normer och handlingar. Vi ville ta tillvara på barns kreativitet, nyfikenhet, lust, egna drivkrafter och utveckling och lärande. Detta gjorde vi genom att utgå från att barnen inte är på ett sätt utan genom att barnen blir till på olika sätt i relation till andra barn och vuxna. Samt i relation till de normer och möjligheter som vi erbjuder enligt förskolans undervisning.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Vår pedagogiska ide bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta verktyg är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av observation,  dokumentation och reflektion synliggör vi barns läroprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet.

I samband med kompisböckerna av Linda Palm & Lisa Sollenberg ville vi genomföra och skapa grundläggande värderingar för barnen, samtidigt som vi ville göra detta genom att visa på konkreta situationer genom de olika teman som finns i varje bok av serien. Medkänsla och omtanke av varandra. 

Böckerna innehåller igenkännande berättelser som vi alla kunde arbeta med och som väcker tankar och reflektioner vilka har lett till många fina samtal med barnen. 

 

Projektberättelse:

Vi startade projektet med boken "att dela med sig"  vi hade bara två barn kvar som gick i gruppen sedan tidigare 13 barn var nya i gruppen några hade gått på samma förskola innan de började hos oss. 

Yngsta barnen födda 2018, här kommer vi att arbeta mycket enkelt då de inte har ett språk ännu, att titta på bilderna i boken, använda några teckenstöd till bilderna, vi börjar med framsidan av boken. Teckenstöd för kanin, igelkott.

 Äldre barnen födda 2017, i två grupper, läser vi boken, stannar upp och tittar och pratar om bilderna, genom boksamtal fångar vi upp barnens tankar och frågeställningar. Även här använder vi teckenstöd kopplade till bilderna o boken.

Vi knyter an till boken genom olika aktiviteter för barnen. Böckerna handlar om Kanin och Igelkott och utgår från situationer som kan uppstå hemma eller i förskolan. Berättelserna är förankrade i förskolans styrdokument och handlar om hur det är att vara en bra kompis. De tar upp viktiga problemställningar och ger barnen enkla lösningar/modeller för konfliktlösning. Genom att lyssna in barnens respons, tex kroppsspråk hos de som inte pratar ännu. Så genom respons av barnen deras tankar och idéer kommer projektet att utvecklas på många olika sätt. 

Materialet är helt nytt för oss av pedagogerna, vi ger tid till varandra för att hinna att läsa handledningen till böckerna, vi önskar även en egen bokserie till Smultronet, som är större, de små böckerna passar mer till de övriga avdelningarna med ännu äldre barn.

 

Analysen som vi har gjort baseras på att vi har förstått att barnen glömmer bort till exempel att fråga kompisen, vänta på sin tur när det handlar om att dela med sig, så slutsatsen bli bland annat att man måste fortsätta med de tidigare böckerna, fast vi läser ur fler böcker ur serien. Så att de inte glömmer. 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18