👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet, Clown-boken

Skapad 2021-06-10 08:39 i Mo skola Söderhamn
Ordkunskap: eleven utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse. Språklära: eleven lär sig språkets verktyg. Skrivning: eleven utvecklar sin förmågan att skriva olika texter. Läsförståelse: eleven utvecklar sin förmåga att läsa olika texter, diskutera, reflektera och svara på frågor utifrån olika texters innehåll.
Grundskola 2 Svenska
I svenskan använder vi oss bl.a. av Språkskrinet clown. I boken kommer du att arbeta med inspirerande och elevnära övningar för att utveckla ditt språk och skrivande. Övningarna bygger på gemensamma lärarledda genomgångar. Du ska få goda verktyg för ditt skrivande. - en nyckel till ett rikt språk.

Innehåll

Undervisning

 • Du kommer att få träna ORDKUNSKAP, utöka ditt ordförråd och din ordförståelse.
 • Du kommer att få träna SPRÅKLÄRA, där du lär dig att använda språkets olika verktyg.
 • Du kommer att få träna SKRIVNING, där du utvecklar din förmåga att skriva berättelser och faktatexter.
 • Du kommer att få träna LÄSFÖRSTÅELSE genom att läsa texter, diskutera, reflektera och svara på frågor.

 

Bedömning

Det här tittar din lärare på:

 • Din förmåga att samtala i helklass och i mindre grupper.
 • Din förmåga att skriva olika texter samt berätta vad texten handlar om.
 • Din förmåga att använda stor bokstav och punkt i dina texter.
 • Din förmåga att känna till vokaler och konsonanter.
 • Din förmåga att känna till substantiv, verb och adjektiv.
 • Din förmåga att behärska enkla stavningsregler till exempel: j-ljudet, å-ljudet och ng-ljudet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3