👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Samvärdering Reflektion Smedby/Luna

Skapad 2021-06-10 09:12 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Utvärdering av Normer och värden utifrån vår finplanering.

Innehåll

Efterarbete, Samvärdering 
Samvärdering betyder att du reflekterar tillsammans med kollegor kring barnens lärande i undervisningstillfället. 
 
Ämne: Normer och värden 
Datum: 10/6-21
Deltagande pedagoger: Åsa Jeanette, Catrin

 

Vad ser vi att barnen/barnet visat intresse för i undervisningstillfället?
De flesta har visat engagemang, förståelse och intresse för samtliga av våra planerade undervisningar.

• Egna gränser 

• Självbild

• Empati

• Konsekvenser av sitt handlande

• Glädjespridare

• 10 goda vanor

• Delaktighet 

• Trygghetsvandring

 

Vilka lärprocesser har du sett?
Mycket av de konflikter som gjorde att vi startade upp med normer och värden har försvunnit. Barnen visar varandra respekt och hänsyn genom att fråga hur gick det om någon ramlar. De hjälper varandra om någon ex tappar ut alla pärlor. De visar på förståelse och empati för exempelvis snäckor som vi pratat om. De visar på förståelse för att vi kan tycka olika om samma saker.
Hur har du varit delaktig i aktiviteten?
Vi har varit närvarande, tagit fram material, gjort teatrar, gått med på trygghetsvandring, mm.
Hur har barnet/barnen utmanats i aktiviteten?

 

• Egna gränser - Genom att gestalta olika dilemman där barnen får vara aktörer. Ex träng sig i kö, ta någons leksak mm. De har själva fått komma fram till olika lösningar för att ingen konflikt ska uppstå.

• Självbild - Barmen fick berätta vad de tycker om och vad de inte tycker i syfte att se att man kan tycka olika i samma fråga.

• Empati - Vi har använt oss av filmer där barnen får fundera kring just empati. Vad är empat? Att känna med någon. Vi har använt snäckor för prata om hur vi känner när snäckan blir ex rädd.

• Konsekvenser av sitt handlande - Barnen har fått se några små teatrar av oss pedagoger där utgången kan bli olika beroende på handling. Vad händer om jag kastar bollen på kompisen eller om jag ger bollen? 

• Glädjespridare - När är man en glädjespridare?

• 10 goda vanor - 

• Delaktighet - Ta ställning till vilken aktivitet man vill göra och välja. Ex stanna på gården eller gå till skogen.

• Trygghetsvandring - Vad betyder begreppen trygg och otrygg? Hur känns det i de olika utrymmena? 

 

Vad ska vi tänka på till nästa undervisningstillfälle?
 
Hur går vi vidare?

Vi fortsätter jobba vidare med samma ovan.