👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjerätt

Skapad 2021-06-10 10:26 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Juridik
Vi föds, vi flyttar ihop, vi bildar familj och vi dör. Det här avsnittet i kursen privatjuridik berör regler kring samlevnadsformer och arv.

Innehåll

Matriser

Jur
Familjerätt

Omdöme F
Omdöme E
Omdöme D
Omdöme C
Omdöme B
Omdöme A
Begrepp
Omdömet F. Du använder inte de juridiska begreppen eller använder dem i fel sammanhang.
Du redogör översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Omdömet D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Du redogör utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang
Omdömet B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang
Problemlösning
Omdömet F. Du löser inte givna problem.
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser du med tillfredsställande resultat givna problem inom området.
Omdömet D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver du utförligt problem inom olika området och löser dem med tillfredsställande resultat
Omdömet B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom området och löser dem med gott resultat
Rättsfilosofi
Omdömet F. Du för inga resonemang kring juridiska problem
Du beskriver översiktligt områdets frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel
Omdömet D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Du beskriver utförligt områdets frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Omdömet B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Du beskriver utförligt och nyanserat områdets frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Rättskällor
Omdömet F. Du anger inga eller fel rättskällor
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser du med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla
Omdömet D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver du utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.
Omdömet B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver du utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla
Dokument
Omdömet F. Du har inte lämnat alla eller få juridiska dokument
Du upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat juridiska dokument
Omdömet D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Du förklarar utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat sådana dokument.
Omdömet B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Du förklarar utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat sådana dokument