👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 5 åk 2

Skapad 2021-06-10 12:04 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Målet med undervisningen är att... Träna tre av förmågorna i matematik. METOD: Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning. PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp. Så här ska vi arbeta... Gemensamma genomgångar EPA (Ensam, Par, Alla) Skriftliga och muntliga övningar Problemlösning Skapa egna problem Digitala hjälpmedel såsom Ipad Vi kommer bedöma på vilket sätt du... förstår och använder begreppen: större än, mindre än, likhetstecken, sedel, talmönster, tallinje, tvåsiffrig och växla. kan addera över tiotal med ental. kan subtrahera över tiotal med ental. kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Multiplikation 2, 5 och 10

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att...

Träna tre av förmågorna i matematik.

METOD: Använder skriftlig, fungerande metod för att utföra beräkningar i multiplikation

PROBLEMLÖSNING: Kan använda olika strategier för att lösa ett problem. 

 

B Så här ska vi arbeta...

 
Gemensamma genomgångar
EPA (Ensam, Par, Alla)
Skriftliga och muntliga övningar
Problemlösning
Skapa egna problem
Digitala hjälpmedel såsom Ipad 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Kan förstå att multiplikation med hjälp av upprepad addition. 

Kan 2:an, 5:an och 10:ans multiplikationstabeller.

 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik del 5 åk 2

Sambandet addition och multiplikation:
 • Ma
 • Ma
Jag kan med stöd skriva additioner och multiplikationer till bilder.
Jag kan skriva additioner och multiplikationer till bilder.
Jag kan skriva en multiplikation med hjälp av en addition.
Jag kan räkna några multiplikationsuppgifter i tvåans, femmans och tians multiplikations- tabeller.
Multiplikationstabeller:
 • Ma
 • Ma
Jag kan räkna multi- plikation med hjälp av upprepad addition.
Jag kan hoppa 2-, 5- och 10-hopp och visa det på en tallinje.
Jag kan räkna de flesta uppgifter i tvåans, tians och femmans multipli- kationstabeller.
Jag kan tvåans, tians och femmans multiplikations- tabeller.