👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenlek

Skapad 2021-06-10 18:10 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vatten är något som barn i alla åldrar visar intresse för och därför vill vi utforska och uppleva mer om vatten.

Innehåll

Nu när värmen är här passar vi på att vara ute så mycket vi kan. Vattenlek är en stor favorit hos barnen och detta uppmuntrar vi så mycket vi kan. Detta visar sig tydligt när hösten är här och alla vattenpölar. Kranen är även intressant och de sätter gärna på den så fort tillfälle ges för att känna på vattnet. När vi har vattenlek använder vi olika mängdmått ,hinkar och spadar som barnen får utforska vattnets egenskaper med.  De får undersöka hur olika föremål känns när de är torra eller blöta. Vi har en stor balja som vi fyller med vatten. Baljan är i barnens höjd så barnen lätt når bottnen och kan se över hela baljan. Vattenlek är en viktig del i den personliga utvecklingen och förståelsen för naturen. Genom att barnen får undersöka vattnet på egen hand (med en pedagog vid sidan), får barnet erfarenhet av vattnets naturliga rörelsemönster. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18