👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektavslutning - Vatten

Skapad 2021-06-10 21:03 i 224601 Förskolan Berget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Projektavslut för projekt - Vatten.

Innehåll

Syftet med detta projekt var att undersöka vatten på olika sätt - aktiviteter, böcker, film, m.m. Projektet startades upp i januari 2021 när vi upptäckte att barnen visade stort intresse för snö och is. Projektet började med att vi tog snö och is inomhus där barnen fick möjlighet att utforska dessa genom att lukta, pröva och även smaka på. Därefter har vi fryst vatten i plasthandskar för att senare kunna utforska vad som har hänt med vatten. Vi har även lagt till några dinosauriefigurer som barnen kunde upptäcka" när isen smältes. Barnen ofta kommenterade hur det känns när de håller i isen eller snön, de även kopplade dessa aktiviteter till sina egna erfarenheter där några barn berättade om sina skidresor. 

Vidare har vi utforskat om olika föremål flyter eller sjunker. Med de yngsta barnen har vi satt ord på allt vi gör i aktiviteten och beskriver vilka föremål vi har, vad är det som händer när föremålet släpps i vattnet. Med de äldre barnen pratade vi om olika hypoteser, vad de tror kommer hända och varför. Aktiviteten genomfördes i både åldersblandade och ålderhomogena grupper. Vi har sett att barnen vill även själva hämta olika föremål/leksaker som de kunde testa i aktiviteten. I aktiviteten har barnen lyssnat på varandra och hjälpt varandra. 

Vidare har vi utforskat bubblorna och barnen har själva blåst bubblor. Barnen har snabbt märkt att det inte går så bra att blåsa bubblor utan tvål, att bubblorna inte blev så många när de blåste. Vi såg att barnen ville dela med andra barnen hur de lyckades blåsa många bubblor, stora bubblor, hur de fångade bubblorna. De inspirerades av varandra och ibland kunde det vara en tävling bland barnen som handlade om vem som kommer blåsa flest bubblor. Här har vi även arbetat med vissa matematiska begrepp när vi jämförde bubblorna - är de lika stora, är de runda, m.m. Vi även gjorde bubblornas avtryck där vi försökte fånga bubblorna på papper för att utforska hur deras avtryck såg ut. Barnen tyckte att det var roligt med att göra bubblornas avtryck men samtidigt tyckte de att det var svårt. Att blåsa bubblor blev en återkommande aktivitet och barnen själva initierade många tillfällen där de blåste bubblorna tillsammans vilket bidrog till gemenskap i gruppen. 

I projektet har vi använt oss av olika böcker som har med vatten att göra. Vi har lånat en del böcker från Gröndals bibliotek och vi såg ett utvecklat intresse för böckerna. Vissa böcker läste vi om och om igen eftersom barnen ville läsa just dessa böcker. Vid dessa tillfällen pratade vi om det som händer i böckerna, vi kopplade det till deras erfarenheter och vi såg att barnen visade stort intresse för att berätta om det de har varit med om.  

Eftersom barnen visar stort intresse för djur har vi kopplat djur till vårt projekt genom att vi utforskade vilka djur lever i vatten och vilka inte och varför. På samlingen har vi vid olika tillfällen pratat om våra djurfigurer och barnen jämförde dessa figurer med djur i faktaboken "Stora boken om djur". Efter det har barnen berättat om vilket djur lever i vatten och varför t.ex. hajar lever i vatten, de är bra på att simma men inte apor, de kan inte simma men de kan springa och klättra. Vi kom även fram till att vissa djur kan leva i både vatten och på land t.ex. krokodiler eller grodor. Vi såg att barnen lyssnar på varandra när de berättar om djuren och att de gemensamt bidrar till att diskussionen utvecklas. 

Det som visade sig vara viktigt med detta projekt är att vi vid varje nytt tillfälle reflekterar tillsammans med barnen över det som vi har gjort vid tidigare tillfälle eftersom detta bidrog till att barnen kunde berätta om det som vi arbetade med, vad vi har gjort, d.v.s. att barnen får möjlighet att använda sig av sina tidigare erfarenheter och sin förmåga att berätta för både pedagoger men också andra barn.