👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2021-06-11 13:33 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 3 Engelska
Under åk 3 kommer du att få utveckla dina kunskaper i ämnet engelska. Du kommer att få träna på att skriva ord och meningar. Du kommer att få träna på att tala engelska. Du kommer få träna på läsförståelse.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lyssna till uppläst text från läroboken.

Du kommer att få skriva och läsa enkla meningar på engelska.

Du kommer att delta i övningar/lekar där du pratar engelska med dina kamrater.

Du kommer att få spela spel med kamrater med engelskt innehåll.

Du kommer att få öva dig på att översätta ord från engelska till svenska och vice versa.

 

Mål

Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift och tal.

Du ska kunna förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter på din nivå.

Du ska känna till och ge exempel på ställen i världen där man talar engelska.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:

 

- följa och förstå enkla ord och instruktioner

- använda enkla ord och meningar, skriftligt och muntligt

- delta i de olika aktiviteterna under lektionerna

- besvara inövade enkla frågor i bekanta situationer

- använda inövade ord och fraser

- läsa och förstå bekanta ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6