👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 21 Pedagogisk Planering - Språk & Teknik

Skapad 2021-06-14 08:02 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering för HT 21, November/December.

Innehåll

Pedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Språk / Teknik

Tidsperiod: November/December 2021

Förskolans namn: Malsta förskola

Grupp: Enbacken

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum:

Planeringen Upprättad av:

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Arbeta med enkel vardagsteknik

- Utforska digitala verktyg

- Skapande verksamhet

- Konstruera

Vilka målområden i läroplanen berörs?

- Uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

- Utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik och teknik.

- Utveckla förmåga att upptäcka och förstå teknik i vardagen.

- Utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Öka barnens möjligheter att få påverka i sin vardag.

- Berika och bredda barnens ordförråd med nya begrepp samt stimulera utvecklingen av skriftspråket.

- Utveckla barnens förståelse för hur vardagsteknik kan fungera samt hur man kan använda digitala verktyg.

- Lösa enklare problem.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?
- Arbetar med begreppet på teknik på olika sätt.

- Arbeta i mindre grupper för att lättare kunna se barnens tidigare erfarenheter och därmed kunna planera verksamheten för att stimulera och utveckla barnens lärande.

- Förändra miljöerna för att ge barnen goda förutsättningar till att utforska teknik.

- Utforska vardagsteknik för även kunna stimulera språkutvecklingen - hur man använder en penna, ta på sig skor, stänga dragkedjor etc..

- Erbjuda olika material för skapande och konstruktion för att ge barnen möjlighet att möta olika tekniker att skapa/konstruera på.

- Erbjuda planerade och spontana tillfällen för att utforska digitala verktyg (fotografera, filma, skapa filmer, programmera, projektor, smartboard, webbägg etc.)

Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

- Personalen på förskolan ser till att barnen är med och dokumenterar genom bland annat att fotografera, filma, rita och reflektera över det vi gjort.

- Personalen på förskolan ser till att barnen är delaktiga i synliggörandet av dokumentationen, i den mån de kan, genom att själva få välja bilder till ex. Unikum.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Unikum, informationsvägg i hall och processvägg inne på avdelningen.