👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering ht-21 Pingvinen

Skapad 2021-06-14 10:15 i Dragspelet Haninge FSK/GR
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

Stillhet - rörelse - balans 

Syfte:

Vi har sett ett stort intresse i barngruppen för naturens rörelse och känner oss inte färdiga där ännu, därför kommer vi att fortsätta där vi slutarUnder vårtermin har vi har jobbat fram en förförståelse och nu är vi redo för att fördjupa oss. 

Terminen avslutas med att vi plantera ut våra tomatplantor och blommor i pallkragen och det kommer att bli vår plats på gården. Där startar vi upp med att följa våra växter som barngruppen varit med och dragit upp från frö och följt med intresse inne på avdelningen under vårenVad har hänt under sommaren, har det stått stilla, har det rört på sig, har det varit balans mellan sol och vatten...utifrån det kommer vi att fånga upp barnens tankegångar, frågeställningar och teser som för oss vidare Genom att göra barnen mer delaktiga och följa dem hoppas vi på att vi kan fortsätta att bygga vidare på den fina känslan i gruppen och att den fortsätter att utvecklas. Uppleva och lärtillsammans ger ofta glädje och vi känsla tillbaka.  

Uppstartsfråga:

Vad rör sig/ vad rör sig inte? 

Avdelningens egna värdeord: 

Rörelse 
Glädje 
Tillsammans 
Delaktighet 

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

-Digitalt och ​ analogt:

-Normkritik och Normkreativitet:

-Barns rättigheter:

Vi kommer att fortsätta som vi jobbade under våren då vi upplevde att det gav en bra utveckling i gruppen, se utvärdering vt –21 

Gruppindelning:

I rutinsituationer jobbar vi med att dela upp gruppen i mindre enheter, ex vid in och utgång, tvätt. Likadant vid aktiviteter och lek inne fördelar vi barn och pedagoger i lokalen. 

Vi kommer till stor del att jobba åldersindelat vid den planerade verksamheten eftersom vi kommer att behålla våra stora barn (+ att vi fyller på med tre till i samma ålder) och behöver anpassa vår verksamhet mera. Vfortsätter med att ha tvärgrupp med Delfinen för barn födda -18. Däremot kommer vi att blanda åldersgrupperna vid samling, lunch, vila och övrig verksamhet för att det inte ska bli vi och dem känsla i gruppen. Där kommer vi att kunna delge varandra om vad vi har gjort under fm. Vi ska sträva efter att få en grupp där glädjen över varandras likheter/olikheter och kompetenser är en tillgång. 

Det här blir vårt observationsfokus:

Barnens upptäckter och diskussioner vid och omkring pallkragen.  

Så här dokumenterar vi: 

Fota 
Skriva 
SKA-Unikum 

Under och efter våra träffar vid pallkragen 

Om reflektionstiden ser likadan ut som under våren kommer vi att utnyttja de måndagar vi inte har Hajen till att en pedagog har dokumentationstid. 

Så här delar vi upp pedagoger:

Vi delar upp huvudansvaret för aktiviteterna för barn födda: 

-17 Lena-18 Anna-Lena-19 Susanne 

Därutöver kommer vi att ha en grundstruktur

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

Vi kommer att mötas i samlingen, vid lådorna i smågrupper och storgrupp men även fånga upp de enskilda och spontana tillfällen när vi passerar. Lådorna är inspirationsplatsen till det fortsatta arbetet med att fånga upp barnens intressen och vad vi kan fylla på med för olika aktiviteter utifrån det och utifrån de olika rastren. Vi kommer att fortsätta att jobba med bilder och konkreta material från vårterminen för att väcka upp tankeprocessen och synliggöra växterna cykler/kretslopp/rörelsen i naturen. Därefter fyller vi på med skapande aktiviteter, lek och rörelse, utforskande promenader i vår närmiljö, litteratur och söker information på nätet. 

Tid. Planera tiden:

För att få en bättre struktur som hjälper oss att komma igång med aktiviteten på fm och göra barnen mera delaktiga i vad som händer, kommer vi att försöka starta vid 9.00 -9.15 med en gemensam morgonsamling/möte tis-tors. Där kommer vi gå igenom dagens aktiviteter och dela upp gruppernaFörhoppningsvis räcker det med en pedagog där så finns det en som tar emot eftersläntrare och en som kan förbereda en aktivitet Vi kommer ändå att behålla samlingen innan lunch där vi återkopplar till vad vi har gjort under fm. 

 

Så här reflekterar vi:

Vi fångar upp barnens kommentarer vid aktiviteter och lek, lyfter upp dem vid samling eller vid samtal med några barn i situationen så att vi kan få/ge varandra nya tankar runt frågan. I personalgruppen jobbar vi på samma sätt och återkopplar till varandra i vardagen, det tar vi också tar med oss till vår reflektionstid när vi har tid att reflektera tillsammans.