👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Att gå på fritids"

Skapad 2021-06-14 10:14 i Vallastadens grundsärskola Linköping
Grundskola F
Elever och personal lär känna varandra på fritids.

Innehåll

Område

Vi jobbar med tema att gå på fritids veckorna 32 och 33. Vi lär känna varandra och lokalerna på fritids.

 

Aktiviteter - Undervisning

Vi kommer att lära genom att:

-leka lekar "lära känna varandra".

-Sjunga tillsammans.

-Orientera oss i fritids lokaler.

-Tillsammans övar vi på att sätta en trygg struktur.

-Spontanaktiviteter för att hitta intresseområden.

-Vi gör tillsammans en "det-här-är-vi-på-fritids".

Samverkan med skolan

I skolan arbetar dom med att "att gå i skolan".

Elevernas delaktighet

Eleverna kommer att få presentera sig och berätta om sig själva, vad man tycker om att göra, intressen osv.

Elevernas utvärdering

När: Under arbetes gång.

Hur: Lyssnar in och observerar elevernas intresse och reaktioner. Med hjälp av sitt kommunikationssätt få eleverna att visa, berätta vad dom tycker, vill och känner.

Personalens Utvärdering

När: Arbetslagsmötet vecka 34.

 

Hur: Genom att lyfta hur vi tycker veckorna 32 och 33 fungerat. Vad blev bra, vad ska vi tänka på till nästa läsår?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -