👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola SKA 21-22 D&I: Demokrati

Skapad 2021-06-14 10:35 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

(Välj ett mål ur Lpfö 18.) 

Enligt läroplan för förskolan ska förskolan ”ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan” (Skolverket 2018, s. 16). 

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

(Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 20/21 och aktuellt nuläge.)

Vi vill att barnen ska ta ansvar för sina handlingar och för miljön de vistas i, samt att förstå konsekvenser av sitt eget handlande. 

 

 

Hur arbetar vi?

(Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.)

Vi arbetar med kompisböcker för att konkret visa på hur man bör bemöta andra och ta ansvar för sina egna handlingar. Vi tar vara på dagliga händelser för att upplysa barnen om sina handlingar. Pedagogerna belyser detta genom att använda sig av litteratur, film, drama, sånger m.m. Pedagogerna och barnen upplyser varandra om rättigheter och skyldigheter som gäller i förskolans sammanhang. Pedagogerna ska reflektera tillsammans inom området för att vara överens om regler/förhållningssätt gentemot barnen.

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?