👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - berättande text årskurs 5

Skapad 2021-06-14 10:54 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med berättande texter och fokuserar på spännande berättelser. Du kommer bland annat att lära dig strukturen för en berättande text, berättarkurvan, hur man använder språket för att skapa spänning med mera.

Innehåll

Eleverna kommer att:

 • lära sig hur man skriver berättelser
 • lära sig hur spännande berättelser är uppbyggda, med en inledning och en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas, samt en avslutning som knyter ihop berättelsen (steg 1)
 • lära sig använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning (steg 2)
 • tillsammans med klassen öva på att gestalta (steg 3)
 • planera och skriva en egen spännande berättelse (steg 4)
 • träna på att ge respons på kamrats berättelse
 • träna på att bearbeta egna texter

Så här kommer vi att bedöma:

Vi bedömer din förmåga att:

 • Skriva berättande texter och använda skrivregler.
 • Använda gestaltningar, miljöbeskrivning och personbeskrivning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Svenska - berättande text årskurs 5

På väg
Nivå 1 (utvecklar)
Nivå 2 (befäster)
Nivå 3 (utvidgar)
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.