👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5, Eklandaskolan

Skapad 2021-06-14 12:31 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Geografi
Geografi är grekiska och betyder ungefär "att beskriva jorden". Nu ska vi lära oss beskriva hur Europas karta ser ut, hur de olika naturlandskapen ser ut och var befolkningen är bosatt.

Innehåll

Syfte: 
Se kopplingar till läroplanen nedan. 

Vad eleven ska lära sig:
Se matris nedan. 

Hur eleven kan visa sina kunskaper:
Bedömning sker både formativt och summativt.
Formativt under lektionerna och summativt i form av läxförhör och eget arbete.


Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Upptäck Europa (läromedel)
 • Samtal/ Diskussioner
 • Filmer
 • Läxförhör
 • Enskilda arbetsuppgifter
 • Google presentation

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Bedömningsmatris Geografi åk 5

På väg mot Godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Natur- och kulturandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
goda / mycket goda kunskaper ... föra utvecklade / välutvecklade och relativt väl / väl underbyggda resonemang
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
förhållandevis komplexa / komplexa samband
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
relativt välfungerande / väl fungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
relativt väl / väl fungerande sätt, samt för utvecklade / välutvecklade resonemang
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
goda / mycket goda kunskaper om ... med relativt god / god säkerhet beskriva