👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lingonets mål

Skapad 2021-06-14 12:57 i Förskolan Linden Fristående förskolor
Förskola
Lingonet är en småbarnsavdelning (ålder 1-3) på förskolan Linden i Fagersta. Vi har samlat våra mål som även en en grovplanering för läsåret 2021-2022

Innehåll

Lingonets samlade mål i text. 

Inskolning

Att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet - Föräldramöte för nya föräldrar innan inskolningen börjar. - Det ges tillfälle att bekanta sig med personalen, förskolans lokaler och att ställa frågor.

Att varje litet barn får en väl genomtänkt och utförlig introduktion tillsammans med sina föräldrar - Inskolningen pågår under två veckor men under korta besök i början. Det ska bli ett igenkännande. - Det är viktigt att föräldrarna finns kvar på avdelningen tills barnet känner sig tryggt med personalen.

Att introduktionsperioden anpassas till det enskilda barnets behov - Inskolningsperioden kan förlängas om behovet finns.

Skapande

Vi uppmuntrar barnen att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera genom att erbjuda olika tekniker, material och redskap.

Allt material finns synligt och lättåtkomligt för barnet vilket gör skapandet mer spontant.

Språk och kommunikation

Samling med hela gruppen eller i mindre grupp med sånger, ramsor och sagor. Vi jobbar med sångpåsar och sagolådor så att barnet får en visuell upplevelse tillsammans med sång och saga. Sätta ord på vardagen, prata om det som händer och knyta ord till handling. Benämn det du gör och ge ord på det barnet gör.

Sång och musik är ett stort inslag under vår dag både organiserat och spontant. Vi uppmuntrar språkutvecklingen genom sång och musik.

Babblarna

Babba

 

Med Babba kommer vi att ha samling med hela gruppen eller i mindre grupp med olika sånger som är kopplade till olika sagor. Vi jobbar med sagolådor, flano, och böcker så att barnet får en visuell upplevelse tillsammans med sången och sagan. Sätta ord på vardagen, prata om det som händer och knyta ord till handling. Benämn det du gör och ge ord på det barnet gör.

Alla sagor vi läser kopplar vi till Babba. Alla babblare har sitt eget syfte vilket gör det lätt för barnen att känna igen olika ”teman” på våra samlingar.

Vi uppmuntrar barnen att använda sig av tecken med stöd (TAKK) när vi pratar om olika färger. Genom att göra barnen uppmärksamma på att vi tillsammans kan ta reda på tecken till olika ord så är vår förhoppning att barnen själva ska visa intresse för hur man gör olika ord till teckenspråk.

Vi uppmuntrar språkutvecklingen genom sång och musik.

Bibbi

Bibbi symboliserar matematik.

Bibbi och matematiken är med oss dagligen. T.ex när vi pusslar, spelar spel, degar, klär på oss, städar, styrda samlingar och mycket mer. Vi har en hylla där vi satt upp varje babblares färg och bild på husen(där bor babblarna). Vi har sex olika duplopussel (med bild på babblaren), en färg för varje babblare. Varje pussel står sorterat vid babblarnas färg och hus.

Tanken med detta är att uppmuntra barnen till att spontant sortera de olika babblarna och färgerna, men även att bygga ihop och sortera duplobitarna.

Bobbo

Bobbo symboliserar rörelse och motorik.

Vi har mini-röris och spontan dans och hinderbana(riverstones) med barnen regelbundet och Bobbo kommer medverka. Vår vision är att fånga in barnens intressen för balansering både i inne och utemiljön samt uppmuntra dem till att utmana sig själva motoriskt.

Dadda

Dadda symboliserar naturkunskap och teknik.

Vi är ute på gården och leker minst en gång om dagen där vi pedagoger låter barnen utforska vår närmiljö och naturen

Barnen tar hand om sin närmiljö tillsammans med oss pedagoger varje dag vilket ger dom en förståelse för olika kretslopp och hur vi människor kan påverka vår miljö.

Diddi

Diddi symboliserar skapande i alla möjliga material man kan hitta.

Vi uppmuntrar barnen till att skapa under dagen på olika sätt, genom att till exempel bygga och konstruera i leken. Vi har tagit ner mycket av vårt skapandematerial på barnens nivå för att de enkelt och spontant ska kunna plocka fram och pyssla. Degen, pennor och papper, pussel, magnetpussel och whiteboardtavlor finns tillgängliga för barnen. Diddi finns med i våra skapandeaktiviteter, detta för att förtydliga för barnen att Diddi står för skapande.

Doddo

Doddo symboliserar social samspel, sång och gillar att kramas och att vara en bra kompis.

Vi samtalar med barnen om känslor och hur vi är mot varandra i det dagliga, i de konflikter och positiva händelser som sker i gruppen.

Barnen kommer under läsåret få ta hem ”Doddo-väskan” över en natt för att ta hand om Doddo på ett lekfullt och kravlöst sätt. Detta ska inspirera barnen att även ta hand om och vara försiktiga med varandra.

Hållbar utveckling

Lingonet arbetar medvetet till att barnet får ta del av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt förhållningssätt till att leva i nuet och ge en positiv framtidstro, det vi kallar Hållbar utveckling. Vi arbetar för att ge barnet verktyg i att ta hand om vår miljö, som att återanvända, återvinna och vara rädda om saker och varandra. Barnet ska känna sig delaktig i att kunna påverka och förändra sin situation i nuet och få kunskap, drivkraft och tilltro till sin egen möjlighet att kunna och våga förändra framtiden.

Leken

Leken är barnets absolut viktigaste verktyg för att lära sig om livet. I leken utvecklas barnets språk, lär sig regler, normer, konfliktlösning, kroppsuppfattning, problemlösning, samarbetsförmåga, kreativitet och utvecklar sin fantasi.

Matematik

Vi använder matematiska begrepp i de vardagliga samtalen, såväl i organiserade aktiviteter som i lek och rutinsituationer t.ex. "Bilen ligger under bordet" eller "ta skeden i din högra hand". "Sätt dig på stolen", "vill du ha en hel eller halv smörgås" osv. Vi räknar barnen vid samlingen och får på så sätt in räkneorden.

Pussel och spel

När vi pusslar och spelar tränar vi på logiskt tänkande, samarbete, finmotorik och tålamod.

 

Rörelse

En förmiddag i veckan har vi mini-röris då vi använder samma musik och rörelser. Små barn behöver upprepning och igenkännandet skapar trygghet. Vi vill väcka lusten och glädjen i att röra sin kropp och att våga röra sig tillsammans med andra.

Det viktigaste är ändå den naturliga rörelsen i vardagen, vid t.ex. på och avklädning, utelek, där barnet utmanas av gårdens natur.