👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 24-26 Planering stjärnan

Skapad 2021-06-14 13:14 i Lussebäckens förskola Helsingborg
Förskola
Vi utforskar vår närmiljö vidare genom besöka olika platser och njuter av att sommaren har kommit.

Innehåll

Mål:
"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

De här veckorna gör vi olika små utflykter tillsammans. 

 

 

V. 24

Vi bakar bullar.

Fröken hatt kommer till skogen. (Vi kommer att ta med kall saft, bullar.) 

Vi hälsar Ludvig välkommen till Stjärnan. Sommar praktikant kommer att vara här mellan 24-26.

Vi kommer gå till olika platser och upptäcker (lekplatser/stranden) 

 

V.25

Vi kommer gå till olika platser och upptäcker (lekplatser/stranden) 

Midsommarfirande

 

V. 26

Vi kommer gå till olika platser och upptäcker (lekplatser/stranden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

STJÄRNANS VERKSAMHETSPLAN VT-21

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Inflytande - Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter. • Våga välja vad man vill göra eller gå till(demokratiska principer)

 • när barnen bjuder in kompisar i leken. 


 • att barnen kan 

visa hänsyn, respekt,

 • kunna säga sina åsikter och tankar

 • kunna säga ifrån

 • hjälpa och samarbeta 

 • när barnen vågar sig uttrycka sina tankar på olika sätt

 •  

Utforska vår närmiljö


Välja aktivitet utifrån sig själv och valmöjligheter.Mindre grupperSamarbetsövningar

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Omsorg, utveckling och lärande - Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

-kunna koppla projektet till sin egen lek eller kommunikation

-benämna orden och har förståelse för vad de begreppen betyder

-kan återberätta utifrån sina uppfattningar om projektet

-sätta ord

-föra en diskussion

-TAKK när vi ser att barnen använder mer tecken i sin kommunikation. 

-lärmiljö


mindre grupper


pedagogiska undervisningar


vara närvarande i den fria leken. Vad pratar barnen om? Koppla projektet i leken? Hur? Vilka begrepp använder dem?   

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

 •  

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Normer och värden -Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen. • när barnen hittar sina intressen 

 • när barnen kan sortera materialen tillbaka innan de börjar på en ny lek. 

 • när barnen kan koppla projektet till deras tidigare erfarenheter 

 • Barnen stannar kvar i miljön

Lärmiljö-tillfört nya material


sätter upp dokumentationer för