👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2021-06-14 16:04 i Bergsjö skola Nordanstig
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-5
Grundskola 5 Matematik
Vi fortsätter att arbeta med läroboken Matteborgen 5A under höstterminen. Denna planering visar mål, undervisning och bedömningstillfällen.

Innehåll

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor
 • Mattespel och kluringar
 • Färdighetsträning 
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Matris till Matteborgen 5A

Behöver träna mer på
Visar godtagbara kunskaper
Visar säkerhet
Kapitel 1 Stora tal
Du ska kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000
Du kan med säkerhet läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000
Du ska kunna ordna tal efter storlek
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska ordna tal efter storlek
Du kan ordna tal efter storlek
Du kan med säkerhet ordna tal efter storlek
Du ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du kan med säkerhet addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du ska kunna använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
Du kan räkna använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
Du kan med säkerhet använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
Du ska kunna avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Du kan avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Du kan med säkerhet avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Kaptel 2 Geometri
Du ska kunna räkna ut en rektangels area
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du räkna ut en rektangels area
Du kan räkna ut en rektangels area
Du kan med säkerhet räkna ut en rektangels area
Du ska kunna använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter och meter2 (kvadratmeter) för area
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter och meter2 (kvadratmeter) för area
Du kan använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter och meter2 (kvadratmeter) för area
Du kan med säkerhet använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter och meter2 (kvadratmeter) för area
Du ska kunna använda enheterna meter, kilometer och mil
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda enheterna meter, kilometer och mil
Du kan använda enheterna meter, kilometer och mil
Du kan med säkerhet använda enheterna meter, kilometer och mil
Du ska kunna förstå och använda skala
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förstå och använda skala
Du kan förstå och använda skala
Du kan med säkerhet förstå och använda skala
Kapitel 3 Decimaltal
Du ska kunna vad decimaltal och "en hel" innebär
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förklara vad decimaltal och "en hel" innebär
Du kan vad decimaltal och "en hel" innebär
Du kan med säkerhet vad decimaltal och "en hel" innebär
Du ska kunna skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då ska skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du kan skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du kan med säkerhet skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du ska kunna skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Du kan skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Du kan med säkerhet skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Du ska kunna storleksordna decimaltal
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska storleksordna decimaltal
Du kan storleksordna decimaltal
Du kan med säkerhet storleksordna decimaltal
Du ska kunna addera och subtrahera enkla decimaltal
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska addera och subtrahera enkla decimaltal
Du kan addera och subtrahera enkla decimaltal
Du kan med säkerhet addera och subtrahera enkla decimaltal
Kapitel 4 Vikt och volym
Du ska kunna jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du kan med säkerhet jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du ska kunna växla mellan olika volymenheter
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska växla mellan olika volymenheter
Du kan växla mellan olika volymenheter
Du kan med säkerhet växla mellan olika volymenheter
Du ska kunna jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du kan med säkerhet jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du ska kunna växla mellan olika viktenheter
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du växla mellan olika viktenheter
Du kan växla mellan olika viktenheter
Du kan med säkerhet växla mellan olika viktenheter
Kapitel 5 Temperatur och diagram
Du ska kunna läsa av termometern
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa av termometern
Du kan läsa av termometern
Du kan med säkerhet läsa av termometern
Du ska kunna läsa av och förstå linjediagram
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa av och förstå linjediagram
Du kan läsa av och förstå linjediagram
Du kan med säkerhet läsa av och förstå linjediagram
Du ska kunna rita linjediagram
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska rita linjediagram
Du kan rita linjediagram
Du kan med säkerhet rita linjediagram
Du ska kunna räkna ut medelvärde
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna ut medelvärde
Du kan räkna ut medelvärde
Du kan med säkerhet räkna ut medelvärde
Du ska kunna läsa av och förstå cirkeldiagram
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa av och förstå cirkeldiagram
Du kan läsa av och förstå cirkeldiagram
Du kan med säkerhet läsa av och förstå cirkeldiagram