👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar, Libers digitala läromedel

Skapad 2021-06-14 16:10 i Racklöfska skolan Åre
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Med anknytning till detta kommer vi i ämnet samhällskunskap att arbeta med vår ekonomi. Eleverna kommer att få kunskaper om såväl samhällsekonomi som privatekonomi och vi kommer att titta på hur dessa hänger ihop.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om privatekonomi. Hur pengar fördelas mellan arbete och andra inkomster, utgifter och konsumtion. Du ska också få lära dig mer om vad skatter är och vad dessa pengar används till ute i samhället. Och hur kan olika levnadsvillkor påverka?

Innehåll

Förväntat resultat:

Det här ska du lära dig:

 • Kunna förklara de vanligaste begreppen inom området privatekonomi.
 • Känna till de vanligaste inkomsterna och utgifterna i ett hushåll.

 • Kunna resonera kring "varför pengar är viktiga".
 • Förklara betydelsen av rättvisa och olika levnadsvillkor.
 • Känna till vem som betalar skatt, vad skatt används till och ungefär hur mycket som går till skatt.

 

Examination:

 • Valda delar från skriftligt test från Skolverkets bedömningsstöd med fokus på begreppsanvändning.
 • Muntlig bedömning kring hur du använder dig av planeringens förväntade resultat.

Undervisning

Vi kommer att:

 • Följa lektionsplaneringen i Libers digitala bok SOS samhällskunskap. 
 • Titta på förklarande filmer från Begreppa, studi.se och konsumentverket.
 • Arbeta med olika begreppskort.

 Bedömning 

Jag bedömer din förmåga att:

 • Kunna resonera kring vardagsekonomi.
 • Förstå hur arbete, skatt och pengar hör ihop.
 • Förstå inkomster och utgifter i relation till familjeekonomi.
 • Hur levnadsvillkor skiljs åt runt i världen.
 • Vad orättvisor kan bero på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6