👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Argumenterande genre åk 4

Skapad 2021-06-14 17:28 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 Svenska
Under vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Argumenterande genre". Vi kommer att träna på hur man kan framföra en åsikt och hur man argumenterar för sin åsikt, både muntligt och i en skriven insändare.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA...

 • känna till vad en åsikt är och kunna framföra din åsikt på ett bra sätt
 • känna till vad ett argument är och kunna argumentera för din åsikt
 • känna till hur du kan använda och variera språket för att få mer styrka i det du vill framföra
 • skriva en egen argumenterande text om något du skulle vilja förändra, med rätt struktur och bra innehåll.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • samtala om vad en åsikt och ett argument är
 • träna på att framföra åsikter och argument på olika sätt, enskilt och tillsammans med lärkompis/lärgrupp
 • lära oss den argumenterande textens struktur (olika delar) och träna på dessa
 • planera och skriva en egen argumenterande text i form av en insändare
 • titta på olika elevexempel och modelltexter för att få tips på hur man kan skriva
 • använda kamratrespons som hjälp för att förbättra texterna

VI KOMMER BEDÖMA HUR DU...

 • deltar i de gemensamma övningarna i helklass eller i gruppen
 • framför dina egna åsikter, både muntligt och skriftligt
 • planerar, skriver och bearbetar din egen argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6