👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, år 4

Skapad 2021-06-14 19:45 i Östad skola Lerum
Grundskola 4 Teknik
Hur är en bro byggd och varför finns det så många olika typer av broar? Det finns mycket spännande att lära sig om broar, hur de är byggda, vilket material man använder, hållfasthet och varför de ser ut som de gör.

Innehåll

Varför gör du det här?

I ämnet teknik ska du få möjlighet att :

utveckla ditt tekniska kunnande och tekniska medvetenhet 

utveckla dina kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp

utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling 

 

Detta kommer du få möjlighet att lära dig:

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp

Hur gör du?

Du kan utveckla dina förmågor genom att:

 • delta i gruppdiskussioner
 • våga testa olika konstruktioner
 • dokumentera de olika modeller och tester som du utför
 • försöka dra slutsatser av de olika modeller och tester du utfört

 

Det jag kommer bedöma är att du:

 •  deltar aktivt i gruppdiskussioner
 •  vågar pröva och omprova olika konstruktioner för att testa hållfasthet
 •  kan dokumentera de tester du utför (hypotes, resultat och analys samt rita bilder)
 •  kan dra slutsatser utifrån de olika tester du gjort

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6