👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-06-14 19:36 i Öregrunds skola Östhammar
Demokrati FN barnkonventionen
Grundskola F SO (år 1-3)
Att vara en bra kompis är inte alltid så lätt. Under början av läsåret kommer vi att diskutera kamratskap, värdegrund samt hur man ska vara mot varandra. Dessutom pratar vi regler och hur viktigt det är att vi respekterar varandra.

Innehåll

 

Mål: du ska få lära dig 

 • vara en bra kompis (ditt eget förhållningssätt och hur du är mot andra)
 • ta ställning i etiska frågor
 • samarbeta och respektera andra
 • varför vi har regler 

Undervisning: så här ska vi arbeta

 • Vi ska prata och diskutera
 • Vi ska läsa texter och se på film
 • Vi ska prata om texternas innehåll
 • Vi ska prata om filmernas innehåll
 • Vi ska ha värderingsövningar och andra aktiviteter 

 

 

 

Matriser

SO
SO - värdegrund

Nivå 1
Språk och kommunikation
Samtal kring texter
 • Gr lgr11  -
Du har förmågan att med stöd samtala om texters innehåll och budskap
Samhälle
Regler i vardagen Kan eleven framföra sina åsikter? Kan eleven förklara varför regler behövs? Kan eleven se vad konsekvenserna skulle bli om det inte fanns regler
 • Gr lgr11  -
Du har förmågan att med stöd samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Samhälle
Demokratiska värderingar som är bekanta för barnen, hur konflikter kan lösas.
 • Gr lgr11  -
Du kan med stöd förstå hur man löser konflikter och tar demokratiska beslut.