👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema trafik åk 1

Skapad 2021-06-15 08:12 i Kämpetorpsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Bild Samhällskunskap
Ni ska bli experter på vad som gäller i trafiken!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska prata om regler som finns i trafiken, hur man ska göra när man befinner sig i trafiken samt annat som har med trafik att göra.

Hur ska vi arbeta?

Tankekartor, filmer, rita, skriva, läsa.

Vad ska du lära dig?

Regler som gäller i trafiken.

Olika transportmedel.

Trafik kopplat till miljö.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du deltar aktivt i lektionerna.

Vi avslutar med en rött kort/grönt kort-uppgift där du ska visa att du lärt dig ovanstående.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Sh  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Sh  1-3

Matriser

Sh Bl
Trafik

Trafik

 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmågan att beskriva och förklara
Jag kan med hjälp beskriva några regler i trafiken t.ex. cykelns utrustning, vilken sida man ska gå på och hur man går över en gata på ett säkert sätt.
Jag kan självständigt beskriva några regler i trafiken t.ex. cykelns utrustning, vilken sida man ska gå på och hur man går över en gata på ett säkert sätt.
Jag kan beskriva några regler i trafiken t.ex. cykelns utrustning, vilken sida man ska gå på och hur man går över en gata på ett säkert sätt. Jag använder då begrepp på ett sätt som visar att jag förstår vad de betyder.
Förmågan att beskriva och förklara
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva en reflex.
Jag kan beskriva en reflex och var det är lämpligt att ha dem.
Jag kan berätta varför man ska ha reflex, var det är lämpligt att ha dem och riskerna med att inte använda reflexer.
Förmågan att identifiera egenskaper
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.