👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö- Café Fröja

Skapad 2021-06-15 08:50 i Fröja förskola Östersund
Förskola
Vi bygger upp ett utecafé för samtliga barn på Fröja. Safirens barn görs delaktiga i utformningen av Caféet.

Innehåll

För vem och när:

För Fröjas alla barn under sommarhalvåret.                                            

Aktivitet/ Vad ska vi lära ut: 

 

Samarbete över åldersgränser

Ansvarstagande

 

 

Syfte, Varför gör vi detta: 


Gemensamt projekt i huset att utveckla lärmiljöerna utomhus på Fröja. 

Se läroplansmål nedan.

 

Förberedelser/ Hur ska vi göra: 

 

Renovering av caféboden.
- Målning av tak och väggar

- Riva ut en matta

- Laga låsanordning

 

Tillverkning av material.

- Bakverk, glass osv

- Skyltar

- Flagga

- Vimplar

- Dukar mm

 

Inventera möbler.


Introduktion för barnen.

 

Barnen görs delaktiga i utformningen av Café Fröja.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18