👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 3

Skapad 2021-06-15 09:13 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska
Ska du laga pannkakor? Spela ett spel du aldrig spelat förut? Då är det bra om det finns instruktioner för hur du ska göra! I det här arbetet ska du få lära dig om och själv skriva instruerande texter.

Innehåll

Innehåll och arbetssätt

Vad är en instruerande text? Var kan man hitta instruerande texter? Hur kan instruerande texter hjälpa oss i vår vardag?

I det här området ska du få lära dig vad en instruerande text är. Du ska få läsa instruerande texter, träna på att ge och få muntliga instruktioner och du ska få träna på att skriva egna instruerande texter. 

Vi kommer att arbeta hela klassen tillsammans, i par och enskilt. Du och din läskompis kommer att ge varandra omdömen om texterna ni skriver och ni kommer att få träna på att utveckla/förbättra era texter efter tipsen ni får.

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma om du kan:
 • skriva en text med läslig handstil
 • använda stor bokstav och  punkt
 • stava vanliga ord och ord som du själv ofta använder
 • ta emot muntliga instruktioner
 • ge muntliga instruktioner
 • ge omdömen om andras texter och utveckla dina egna texter efter tips från andra
 • skriva en instruerande text med ord och begrepp som passar in, t ex: 
  ett recept (deciliter, liter, blanda, häll i, rör om, 200⁰ C )
  en beskrivning av hur en lek går till (först, sen, sist, när, efter att, leken går ut på att)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3