👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Foto - spegla din personlighet

Skapad 2021-06-17 10:38 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F
Du ska nu spegla/illustrera din personlighet fotografiskt i ett fotografi. Hur kan du ta ett foto som lyfter fram dig som person, dina intressen, ditt humör, din framtidsvision (tex vad vill du bli när du blir vuxen), dina drömmar, dina talanger, dina svårigheter etc. Ju mer du kan lyfta fram av dig i din bild desto mer tydligt blir ditt bildspråk (ett väl utvecklat bildspråk) Du avgör själv om bilden ska vara i svart/vitt eller i färg. Se mer utförlig förklaring på Classroom Kurskod: 66tjgt7

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN I BILD ÄR

När vi har arbetat med det här avsnittet ska eleven kunna:

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
- skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
- undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

TIDSPERIOD

Vecka 5 -12

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Eleverna har distansundervisning och får en introduktion digitalt av läraren på hur de ska arbeta. Eleven använder egen rekvisita samt sin mobil eller chromebook för att fotografera

Vad vi kommer att arbeta med:

- Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

- Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

- Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Hur vi kommer att arbeta:

- Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser så att budskapet framgår.

-Träna på att använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck. 

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

- Utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. 

DETTA SKA BEDÖMAS

- Skriftlig aktivitet bedöms löpande i elevens arbetsprocess/Portfolio i Classroom
- Bildkomposition, Bildspråk och genomarbetade uttrycksformer
- Hur väl eleven beskriver och tolkar verkens uttryck, innehåll och funktion
- Hur väl eleven utvecklar egna idéer

Den enskilda bedömningen finns i matrisen under rubriken Kunskaper.