👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jobben och arbetsmarknaden

Skapad 2021-06-20 09:53 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 4 Samhällskunskap
Hur och varför yrken har förändrats och förändras. Hur facket och arbetsgivarna och hur demokratin på arbetsplatser fungerar. Lagar och regler på arbetsplatserna. Varför arbetslöshet finns. Vad som gäller när barn förvärvsarbetar.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte - vad är det eleven ska kunna

Vad är varor och vad är tjänster?

Varför är det inte så många idag som arbetar med att producera varor?

Vad är facket?

Vem är anställd och vem är arbetsgivare på en arbetsplats?

När har facket och arbetsgivarna rätt att ta till strejk och lokout?

Hur löser man annars konflikter på en arbetsplats?

Vilka tre lagar är viktiga för både de anställde och för arbetsgivaren?

Vad säger arbetsmiljölagen om barn och arbete?

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Genom att läsa, svara på frågor och diskutera.

 

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Genom att delta i diskussioner och svara på frågor.

 

4. Övrigt 

Vi kommer utgå från Samhällskunskap åk 4-6 på Gleerupsportalen, "Jobben och arbetsmarknaden". 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6

Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samhällsstrukturer
Med stöd kan eleven grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Med stöd kan eleven i beskrivningarna använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Med stöd kan eleven utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Undersöka samhällsfrågor
Med stöd kan eleven undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Människors & barns rättigheter
Med stöd kan eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.