👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

21/22 Äventyrets Undervisningsplanering

Skapad 2021-06-21 10:35 i Äventyret Örebro
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att använda när arbetslaget reflekterar och planerar den projektinriktade undervisningen och utbildningen.

Innehåll

 

 

Undervisningsplanering: 

 

 

Vad?

 

Mål (lpfö 18)

(Koppla till Läroplanen i Unikum)

Vilka läroplansmål arbetar vi mot i undervisningen?

 • Se nedan kopplade läroplansmål.

 

Bryt ner och tydliggör samt specificera målet:

 

Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla?

Vad är meningsfullt/intressant för barnen?

 

 

Hur?

Metod:

 • Hur arbetar vi tillsammans med barnen i projektet?
 • Hur kan miljö och material utmana och levandegöra projektet både ute och inne? 
 • Vilka uttrycksformer använder vi ("ett barn har hundra språk")?
 • Hur blir Äventyrets värdeord: Nyfikenhet, Mångfald, Kunskapande, Omtanke och Glädje en del i projektet?
 • Hur gör vi barnen delaktiga i processen?
 • Hur dokumenterar vi processen?

 

 

Vem/vilka?

 • Vem håller i undervisningssituationen? 
 • Vilka barn deltar? 

 

 

Var/när?

 • Var ska undervisningen ske?
 • När eller under vilken tidsperiod?

 

Varför?

 • Varför vad? Varför hur? Varför vem/vilka? Varför var/när?

____________________________________________________________________________________________________

 

Reflektion:

Vem/vilka blev det?

Var blev det?

När blev det?

Hur/Vad blev det?

 • Hur gick undervisningssituationen?
 • Hur var barnen delaktiga?
 • Vilka uttrycksformer har vi använt oss av?
 • Hur dokumenteras processen?

 

 • Vad har barnen gjort för upptäckter?
 • Vad har barnen utvecklat?
 • Vad visade barnen intresse för? Vad vad barnen nyfikna på?
 • Vad gjorde barnen? Vad sa barnen?

 

Varför blev det som det blev?

 • Reflektioner kring vad barnen gjorde och sa?
 • Vilka faktorer påverkade undervisningen, hur och varför? (Miljö, val av plats, material, antal barn, konstellationer m.m).
 • Vad saknar vi kunskap om?
 • Hur kan vi ta reda på mer?

 

 

Hur ger vi tillbaka till barnen? Hur går vi vidare?

 

 

__________________________________________________________________________________________________